Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rejestry / Zestawienie umów cywilnoprawnych w sprawach zamówień publicznych udzielonych w 2015 r. niepodlegających publikacji w BIP w zakładce PRZETARGI/zamówienia publiczne Urzędu Miejskiego

Zestawienie umów cywilnoprawnych w sprawach zamówień publicznych udzielonych w 2015 r. niepodlegających publikacji w BIP w zakładce PRZETARGI/zamówienia publiczne Urzędu Miejskiego


Numer umowy Kontrahent Nazwa/przedmiot umowy Data zawarcia umowy Data rozpoczęcia umowy Data zakończenia umowy Wartość brutto
BPR.0020.4.2015A, CRU: 4355 REMONDIS GLIWICE SP. Z O.O. aneks do umowy na wywóz nieczystości stałych 2015-12-30 2016-01-01 2018-01-31 935,48 Przejdź do karty pozycji rejestru
IN.271.86.2015 CRU:4351/15 TECHNIKA IT SP. Z O.O. Umowa o asystę techniczną dla opogramowania PB_USC 2015-12-31 2016-01-01 2016-12-31 3653,12 Przejdź do karty pozycji rejestru
IN.271.87.2015 CRU:4350/15 AS ZAKŁAD SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH ANDRZEJ SZEPE Umowa na konserwację systemów Koncesja i SEDziG 2015-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2700 Przejdź do karty pozycji rejestru
BRM.041.12.2015 CRU:2285/15 POSITIVEPRO SP. Z O.O. opracowanie zakresu rzeczowo-finansowego projektu E-rozrachunki z miastem-Internetowy Portal Miasta 2015-08-10 2015-12-31 41697 Przejdź do karty pozycji rejestru
BRM.042.2-4.2014 CRU:945/15 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE HYDROBUD SP Z O.O. roboty dodatkowe w ramach proj.pn.Uzbrojenie terenów poprzemysłowych dawnej Fabryki Drutu w Gliwicach 2015-04-07 2015-04-15 38681,99 Przejdź do karty pozycji rejestru
BRM.042.2-5.2014 CRU/1035/15 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji elektroenergetycznej oświetlenia ulicy położonego na nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul. Dubois 2015-03-25 2016-01-07 424,66 Przejdź do karty pozycji rejestru
ED.033.39.2015 CRU:4340/15 VULCAN SP. Z O.O. Korzystanie z oprogramowania 2015-11-20 2015-11-20 2016-11-19 4800 Przejdź do karty pozycji rejestru
PP.271.11.2015 CRU:4311 OPTIMUM WYCENA NIERUCHOMOŚCI ROBERT SZCZUDLAK Sporządzaie wycen nieruchomości na potrzeby postępowań prowadzonych w oparciu o art. 36 i 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2015-12-22 2015-12-22 2018-12-22 63714 Przejdź do karty pozycji rejestru
OR.1641.42.2015 CRU: 4323/15 KOLPORTER SP. Z O. O. SP. K. dostawa prasy i czasopism od 01.01.2016 do 31.12.2016 2015-12-17 2016-01-01 2016-12-31 47637,5 Przejdź do karty pozycji rejestru
KS/15/3035/1/3471 KPW AUDYTOR SP. Z O.O. BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MIASTA GLIWICE ZA 2015R. 2015-10-21 2015-10-21 2016-04-28 21463,5 Przejdź do karty pozycji rejestru