Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rejestry / Rejestr dokonanych zgłoszeń budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3 oraz w art. 34a, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a i instalowania, o którym mowa w art. 29 ust.3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

Rejestr dokonanych zgłoszeń budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3 oraz w art. 34a, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a i instalowania, o którym mowa w art. 29 ust.3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.


DATA WNIOSKU INWESTOR NAZWA OBIEKTU (PRZEDMIOT WNIOSKU) ADRES OBIEKTU SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY DATA WNIESIENIA SPRZECIWU
2022-01-18 Janusz Kołodziejczyk instalowanie wewnętrznej instalacji gazu w budynku jednorodzinnym przy ul. Daszyńskiego 333 w Gliwicach 44-151 Gliwice ul. Daszyńskiego 333 - Przejdź do karty pozycji rejestru
2022-01-18 Marcin Fuchs Zgłoszenie instalowania instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Olsztyńskiej 14 w Gliwicach. 44-164 Gliwice, ul. Olsztyńska 14, działka nr 816 obręb Brzezinka - Przejdź do karty pozycji rejestru
2022-01-17 Beata Sołoducha-Magiera instalowanie instalacji gazowej wraz z odcinkiem prowadzonym w gruncie w celu podłaczenia dwóch kotłów gazowych w budynku gospodarczym wraz z montażem dwóch przewodów powietrzno-spalinowych Gliwice, ul. Generała Władysława Andersa 15 - Przejdź do karty pozycji rejestru
2022-01-17 Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy al. Korfantego 11 instalowanie instalacji gazowej polegające na przebudowie istniejącej instalacji gazu obejmującej wyprowadzenie instalacji gazowej wraz z licznikami na klatkę schodową w budynku frontowym oraz oficyny Gliwice, al. Korfantego 11 - Przejdź do karty pozycji rejestru
2022-01-13 Adam Hasa Zgłoszenie instalowania instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Chełmskiej 15 w Gliwicach. 44-164 Gliwice, ul. Chełmska 15, działka nr 625 obręb Brzezinka - Przejdź do karty pozycji rejestru
2022-01-12 Gliwice - miasto na prawach powiatu Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową wylotu do potoku Guido ul. Reymonta, ul. Sikorskiego, 44-100 Gliwice - Przejdź do karty pozycji rejestru
2022-01-12 Pan Krzysztof Ruda instalowanie instalacji gazowej celem podłaczenia kotła gazowego z przewodem powietrzno-spalinowym Gliwice, ul. Bernardyńska 47 - Przejdź do karty pozycji rejestru
2022-01-12 Primoinvestment Sp. z o.o. Budowa sieci z przyłączami: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej ul. Ligocka/ul. PCK - Przejdź do karty pozycji rejestru
2022-01-11 Gabriela Szmidt Instalowanie instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 7, celem podłączenia dwufunkcyjnego kotła gazowego c.o. i c.w.u. z zamkniętą komorą spalania, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Stanisława Żółkiewskiego 8 w Gliwicach - inwestycja na działce nr 661 (obręb Zatorze) ul. S. Żółkiewskiego 8/7, 44-100 Gliwice, działka nr 661, obręb Zatorze - Przejdź do karty pozycji rejestru
2022-01-11 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazowej śr/c dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul. Daszyńskiego - Przejdź do karty pozycji rejestru