Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rejestry / Rejestr dokonanych zgłoszeń budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3 oraz w art. 34a, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a i instalowania, o którym mowa w art. 29 ust.3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

Rejestr dokonanych zgłoszeń budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3 oraz w art. 34a, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a i instalowania, o którym mowa w art. 29 ust.3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.


DATA WNIOSKU INWESTOR NAZWA OBIEKTU (PRZEDMIOT WNIOSKU) ADRES OBIEKTU SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY DATA WNIESIENIA SPRZECIWU
2022-08-09 Piotr Topolski Budowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym jednorodzinnym G-ce ul. Bojkowska 23A - Przejdź do karty pozycji rejestru
2022-08-09 Jerzy Mitas instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w domu jednorodzinnym oraz montaż trzech przewodów kominowych na elewacji budynku ul. Józefa Elsnera 34 - Przejdź do karty pozycji rejestru
2022-08-09 Edward Baluch instalowanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 44-151 Gliwice, ul. Daszyńskiego 696 - Przejdź do karty pozycji rejestru
2022-08-09 Jerzy Rabiej Instalowanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym ul. Świerkowa 8 - Przejdź do karty pozycji rejestru
2022-08-09 Larysa Kawecka-Grabiec instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w mieszkaniu w domu jednorodzinnym ul. NaŁuku 11/2 - Przejdź do karty pozycji rejestru
2022-08-08 House Makers Marcin Jastrzębski Sp. k. Instalowanie instalacji gazowej, celem podłączenia dwufunkcyjnego kotła gazowego c.o. i c.w.u. z zamkniętą komorą spalania w lokalu mieszkalnym nr 15, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Młodego Hutnika 5 w Gliwicach - inwestycja na działce nr 108 (obręb Kolej) ul. Młodego Hutnika 5/15, 44-100 Gliwice, działka nr 108, obręb Kolej - Przejdź do karty pozycji rejestru
2022-08-05 Katarzyna Kosek instalowanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 44-152 Gliwice ul. Frezji 58 - Przejdź do karty pozycji rejestru
2022-08-04 Anna Dzieciaszek Zgłoszenie instalowania instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 44-164 Gliwice, ul. Lubelska 29, działka nr 309/5 obręb Kozłówka - Przejdź do karty pozycji rejestru
2022-08-04 Bożena Kilkiewicz instalowanie wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 44-152 Gliwice, ul. Krokusów 37 - Przejdź do karty pozycji rejestru
2022-08-04 Tomasz Kupkowski Instalowanie instalacji gazowej, celem podłączenia dwufunkcyjnego kotła gazowego c.o. i c.w.u. z zamkniętą komorą spalania w lokalu mieszkalnym nr 8, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Stanisława Witkiewicza 20 w Gliwicach - inwestycja na działce nr 490/7 (obręb Zatorze) ul. S. Witkiewicza 20/8, 44-102 Gliwice, działka nr 490/7, obręb Zatorze - Przejdź do karty pozycji rejestru