Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rejestry / Zestawienie umów cywilnoprawnych w sprawach zamówień publicznych udzielonych w 2017 r. niepodlegających publikacji w BIP w zakładce PRZETARGI/zamówienia publiczne Urzędu Miejskiego

Zestawienie umów cywilnoprawnych w sprawach zamówień publicznych udzielonych w 2017 r. niepodlegających publikacji w BIP w zakładce PRZETARGI/zamówienia publiczne Urzędu Miejskiego


Numer umowy Kontrahent Nazwa/przedmiot umowy Data zawarcia umowy Data rozpoczęcia umowy Data zakończenia umowy Wartość brutto
PU.7021.2.173.2017 CRU:2843/17 ZPWIE MAREK BRODALA Nazór autorski - oświetlenie ul. Częstochowska 2017-09-22 2017-09-22 2017-10-31 1854 Przejdź do karty pozycji rejestru
PU.5540.2.16.2017 CRU:2282/17 NTG INSTALEX STANISŁAW SZTURC Modernizacja budynku straznicy OSP w Gliwicach - Ostropie w tym doprowadzenie instalacji gazowej oraz ogrzewania centralnego. 2017-07-31 2017-07-31 2017-11-28 54120 Przejdź do karty pozycji rejestru
SIP.134.9.2017 HYPERVIEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej o nowe funkcjonalności 2017-12-21 2017-12-21 2018-04-13 132840 Przejdź do karty pozycji rejestru
SIP.134.7.2017 HYPERVIEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Świadczenie asysty technicznej programu MSIP w latach 2017-2018 2017-06-22 2017-06-22 2018-06-21 153750 Przejdź do karty pozycji rejestru
SIP.134.2.8.2017 AMBROZIK TOMASZ Cyfryzacja zasobów planistycznych Urzedu Miejskiego w Gliwicac 2017-03-03 2017-03-03 2018-04-30 1712,5 Przejdź do karty pozycji rejestru
SIP.134.2.7.2017 CIEŚLICKI TOMASZ Cyfryzacja zasobów planistycznych Urzedu Miejskiego w Gliwicac 2017-03-03 2017-03-03 2018-04-30 10475 Przejdź do karty pozycji rejestru
SIP.134.6.2017 DAWIDKO PIOTR Cyfryzacja zasobów planistycznych Urzedu Miejskiego w Gliwicac 2017-03-03 2017-03-03 2018-04-30 5575 Przejdź do karty pozycji rejestru
SIP.134.2.5.2017 WESOŁOWSKA MIROSŁAWA Cyfryzacja zasobów planistycznych Urzedu Miejskiego w Gliwicac 2017-03-03 2017-03-03 2018-04-30 8125 Przejdź do karty pozycji rejestru
SIP.134.2.4.2017 ŚCIEGLIŃSKI TOMASZ Cyfryzacja zasobów planistycznych Urzedu Miejskiego w Gliwicac 2017-03-03 2017-03-03 2018-04-30 12187,5 Przejdź do karty pozycji rejestru
SIP.134.2.3.2017 PYLYPENKO-WILK IWONA Cyfryzacja zasobów planistycznych Urzedu Miejskiego w Gliwicac 2017-03-03 2017-03-03 2018-04-30 8125 Przejdź do karty pozycji rejestru