Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rejestry / Zestawienie umów cywilnoprawnych w sprawach zamówień publicznych udzielonych w 2019 r. niepodlegających publikacji w BIP w zakładce PRZETARGI/zamówienia publiczne Urzędu Miejskiego

Zestawienie umów cywilnoprawnych w sprawach zamówień publicznych udzielonych w 2019 r. niepodlegających publikacji w BIP w zakładce PRZETARGI/zamówienia publiczne Urzędu Miejskiego


Numer umowy Kontrahent Nazwa/przedmiot umowy Data zawarcia umowy Data rozpoczęcia umowy Data zakończenia umowy Wartość brutto
GN.2150.2.2019-5 CRU:3728/2019 PACHUTA ANNA wydawanie zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 2019-11-15 2019-11-15 2019-12-15 4800 Przejdź do karty pozycji rejestru
GN.2150.2.2019-2 CRU:3722/2019 KOŁTOWSKA MARTA wydawanie zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 2019-11-15 2019-11-15 2019-12-15 9600 Przejdź do karty pozycji rejestru
GN.2150.2.2019-3 CRU:3726/2019 BORYS MONIKA wydawanie zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 2019-11-15 2019-11-15 2019-12-15 9600 Przejdź do karty pozycji rejestru
GN.2150.2.2019-1 CRU:3715/2019 BARTNIK BEATA wydawanie zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 2019-11-15 2019-11-15 2019-12-15 4800 Przejdź do karty pozycji rejestru
GN.2150.1.2019-7 CRU:3147/2019 BARTNIK BEATA wydawanie zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 2019-10-01 2019-10-01 2019-11-30 7200 Przejdź do karty pozycji rejestru
GN.2150.1.2019-13 CRU:3162/2019 KOSEK ŁUKASZ wydawanie zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 2019-10-01 2019-10-01 2019-11-30 2400 Przejdź do karty pozycji rejestru
GN.2150.1.2019-15 CRU:3165/2019 STRADOMSKA OLGA wydawanie zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 2019-10-01 2019-10-01 2019-11-30 8400 Przejdź do karty pozycji rejestru
GN.2150.1.2019-14 CRU:3164/2019 OLSZEWSKA MAGDALENA wydawanie zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowew prawo własności tych gruntów 2019-10-01 2019-10-01 2019-11-30 4200 Przejdź do karty pozycji rejestru
GN.2150.1.2019-17 CRU:3659/2019 KOSEK ŁUKASZ wydawanie zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowew prawo własności tych gruntów 2019-11-12 2019-11-12 2019-11-30 4200 Przejdź do karty pozycji rejestru
GN.2150.1.2019-12 CRU:3161/2019 GRABOWSKA WIESŁAWA wydawanie zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 2019-10-01 2019-10-01 2019-11-30 3600 Przejdź do karty pozycji rejestru