Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rejestry / Zestawienie umów cywilnoprawnych w sprawach zamówień publicznych udzielonych w 2020 r. niepodlegających publikacji w BIP w zakładce PRZETARGI/zamówienia publiczne Urzędu Miejskiego

Zestawienie umów cywilnoprawnych w sprawach zamówień publicznych udzielonych w 2020 r. niepodlegających publikacji w BIP w zakładce PRZETARGI/zamówienia publiczne Urzędu Miejskiego


Numer umowy Kontrahent Nazwa/przedmiot umowy Data zawarcia umowy Data rozpoczęcia umowy Data zakończenia umowy Wartość brutto
IR.272.41.2020 CRU:2148/20 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL.KRÓLOWEJ BONY 8-10 umowa dzierżawy części działki nr 1079 obręb Stare Miasto w zw. z realizacją zadania "Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. Ks. Ziemowita 12" 2020-09-07 2021-03-01 2021-11-15 531,25 Przejdź do karty pozycji rejestru
IR.272.1.2020 CRU:1147/20 PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE Umowa użytkowania nr 334/2019 z Wodami Polskimi działka nr 591 obręb Politechnika dot. zadania "Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica" 2020-01-20 2020-01-20 2024-12-09 130 Przejdź do karty pozycji rejestru
IR.272.17-8.2019 CRU:3136/20 ELMOT SP. Z O.O. Aneks nr 8 do umowy pn. "Budowa budynku ogrzewalni przy ul. S. Noakowskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj" 2020-12-11 2020-11-30 4428,07 Przejdź do karty pozycji rejestru
IR.272.25-6.2019 CRU:1351/20 RAJMUND ZALEWSKI TORAKOL Aneks nr 6 do umowy pn. "Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Kozielska 1a - modernizacja boisk szkolnych" zgodnie z aneksem nr 3 "IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - modernizacja boisk szkolnych" 2020-06-19 2020-04-30 38829,62 Przejdź do karty pozycji rejestru
IR.272.47.2019 CRU:1919/20 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. - budynku szkoły przy ul. Ziemowita 12 - Państwowa Szkoła Muzyczna TDOGL/ALE/16086/19/AO/2485/322/OMP/20 2020-08-10 2020-08-10 2021-08-15 10389,2 Przejdź do karty pozycji rejestru
IR.272.23.2020 CRU:1515/20 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. - centrum przesiadkowe w Gliwicach - punkt zasilania kamer przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego dz. nr 119 obręb Centrum G/ALE/6840/2020/AZE/6252/2020 2020-06-24 2020-06-24 2021-09-30 138,52 Przejdź do karty pozycji rejestru
KD.2402.20.2020 CRU: 2784/20 SZKOLGOV BEATA CZEMBOR Umowa o przeprowadzenia szkolenia zamkniętego pt. "Prawo zamówień publicznych - nowelizacja ustawy PZP. Poziom zaawansowany" 2020-11-12 2020-11-12 2020-12-03 5450 Przejdź do karty pozycji rejestru
KD.2402.6.2020 CRU: 714/20 CODE MACIEJ LUDWIK PRZYBYŁA Umowa o przeprowadzenia szkolenia zamkniętego pt. "Cyberbezpieczeństwo w Urzędzie" 2020-03-06 2020-03-06 2020-04-06 14000 Przejdź do karty pozycji rejestru
IN.271.23.2020 INWESTPROJEKT-SŁUPSK Umowa na konserwacje programu FORTE firmy INWESTPROJEKTSŁUPSK 2020/2021 2020-06-26 2020-06-29 2021-06-28 713,4 Przejdź do karty pozycji rejestru
IN.271.77.2020 CRU3356 TECHNIKA IT SP. Z O.O. Usługa konserwacji systemu PB_USC na rok 2021 2020-12-31 2021-01-01 2021-12-31 3714,6 Przejdź do karty pozycji rejestru