Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rejestry / Postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczące realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej zgodnie z art. 34a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

Postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczące realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej zgodnie z art. 34a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.


DATA WNIOSKU INWESTOR NAZWA OBIEKTU (PRZEDMIOT WNIOSKU) ADRES OBIEKTU DECYZJA - NUMER DECYZJA - DATA
2021-12-06 Towerlink Poland Sp. z o. o. Budowa instalacji radiokomunikacyjnej Towerlink Poland Sp. z o. o. nr "BT26366 Gliwice Politechnika" na dachu budynku mieszkalnego przy ul. Łużyckiej 2-2c w Gliwicach ul. Łużycka 2-2c, 44-100 Gliwice - - Przejdź do karty pozycji rejestru
2020-07-22 Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa Przebudowa istniejącej stacji bazowej sieci telefonii komórkowej BT24721_Gliwice_Tarnogórska ul. Grottgera 66, 44-100 Gliwice 1336/2020 2020-10-19 Przejdź do karty pozycji rejestru
2020-06-05 Komenda Główna Policji Budowa masztu antenowego o wysokości 21.0 m wraz z zawieszeniem anten rozsiewczych systemu ETSI TETRA na budynku III Komisariatu Policji w ramach zadania p. n. "Modernizacja policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do standardu ETSI TETRA" ul. Pszczyńska 20, 44-100 Gliwice 1192/2020 2020-09-21 Przejdź do karty pozycji rejestru
2020-05-13 P4 Sp. z o.o. przebudowa istniejącej stacji bazowej zlokalizowanej na wieży kościelnej parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach, obejmująca zmianę konfiguracji urządzeń Gliwice, ul. Jana Pawła II 5 1038/2020 2020-08-27 Przejdź do karty pozycji rejestru
2019-12-20 Polkomtel Infrastruktura Sp. z o. o. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Infrastruktura Sp. z o. o. nr BT_20448_GLIWICE_STREFA_PD składającej się z wieży kratowej z fundamentem, anten sektorowych, anten radioliniowych, dwóch kontenerów technicznych i wewnętrznej linii zasilającej działka nr 285/2 (obręb Nowe Gliwice); rejon ul. Okrężnej, Gliwice 522/2020 2020-04-30 Przejdź do karty pozycji rejestru
2019-11-26 P4 Sp. z o.o. budowa instalacji elektrycznej dla urządzeń spółki P4 zlokalizowanych na istniejącym maszcie telekomunikacyjnym ul. Wiejska 21, 44-100 Gliwice 496/2020 2020-04-27 Przejdź do karty pozycji rejestru