Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rejestry / Zestawienie umów cywilnoprawnych w sprawach zamówień publicznych udzielonych w 2021 r. niepodlegających publikacji w BIP w zakładce PRZETARGI/zamówienia publiczne Urzędu Miejskiego

Zestawienie umów cywilnoprawnych w sprawach zamówień publicznych udzielonych w 2021 r. niepodlegających publikacji w BIP w zakładce PRZETARGI/zamówienia publiczne Urzędu Miejskiego


Numer umowy Kontrahent Nazwa/przedmiot umowy Data zawarcia umowy Data rozpoczęcia umowy Data zakończenia umowy Wartość brutto
UK.7021.1.194.2021 CRU:2600/21 AZMAS SPÓŁKA CYWILNA Wycena wartości infrastruktury własności firmy Tauron Nowe Technologie S.A. w celu odkupienia jej przez miasto Gliwice na potrzeby zadania: Budowa oświetlenia na ul. Kozielskiej. 2021-09-24 2021-09-24 2021-10-24 12226,2 Przejdź do karty pozycji rejestru
UK.7021.1.163.2021.1 CRU:2596/21 TAURON NOWE TECHNOLOGIE SA Ugoda majątkowa - odkupienie infrastruktury oświetleniowej od TNT na potrzeby inwestycji - oświetlenie ul. Portowej. 2021-09-13 2021-09-13 2021-09-27 7903,55 Przejdź do karty pozycji rejestru
UK.7021.1.144.2021.1 CRU:2586/21 TAURON NOWE TECHNOLOGIE SA Ugoda majątkowa - odkupienie infrastruktury oświetleniowej od TNT na potrzeby inwestycji - oświetlenie ul. Gajowa i ul. Pod Borem 2021-09-14 2021-09-14 2021-09-28 2420,98 Przejdź do karty pozycji rejestru
UK.7021.1.168.2021 CRU:2595/21 ODEON S.C REMIGIUSZ STAROBRAT, DAMIAN IMIELA Wynajem i montaż ośw. dekoracyjnego 2021/2022 2021-09-22 2021-09-22 2022-01-31 145140 Przejdź do karty pozycji rejestru
UK.7021.1.147.2021.1 CRU:2597/21 TAURON NOWE TECHNOLOGIE SA Ugoda majątkowa - odkupienie infrastruktury oświetleniowej od TNT na potrzeby inwestycji - oświetlenie ul. Błonie. 2021-09-13 2021-09-13 2021-09-27 3994,43 Przejdź do karty pozycji rejestru
750.75095.4300/G/W/USC/2021/01/01 - Zakupiono dyplomy gratulacyjne dla jubilatów 2021-09-21 2021-09-21 2021-09-21 56,83 Przejdź do karty pozycji rejestru
Aneks nr 5 BR.272.71.8.2020/A5 CRU: 2540/2021 ŚLĄSKA SIEĆ METROPOLITALNA SP. Z O. O. Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz miejskich jednostek organizacyjnych w okresie od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2022 r. 2021-09-17 2022-06-30 105,17 Przejdź do karty pozycji rejestru
GW.7021.15.1.4. CRU:2552/21 PRACOWNIA 44STO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Projekt nasadzeń zieleni zbiorników przy ul. J. Elsnera 2021-09-20 2021-09-20 2021-11-20 6150 Przejdź do karty pozycji rejestru
ZD.8030.30.2021 CRU: 2546/21 SZPITAL MIEJSKI NR 4 W GLIWICACH SP. Z O.O. Umowa o podjęcie działań promocyjnych dot. szczepień przeciwko COVID-19 2021-09-20 2021-09-20 2021-09-30 15000 Przejdź do karty pozycji rejestru
ZD.8030.29.2021 CRU: 2544/21 AGORA S.A. Umowa na realizację akcji pn. "Czuły Dotyk" polegającej na organizacji imprezy edukacyjnej w temacie profilaktyki nowotworu piersi 2021-09-17 2021-09-17 2021-09-30 7380 Przejdź do karty pozycji rejestru