Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rejestry / Zestawienie umów cywilnoprawnych w sprawach zamówień publicznych udzielonych w 2021 r. niepodlegających publikacji w BIP w zakładce PRZETARGI/zamówienia publiczne Urzędu Miejskiego

Zestawienie umów cywilnoprawnych w sprawach zamówień publicznych udzielonych w 2021 r. niepodlegających publikacji w BIP w zakładce PRZETARGI/zamówienia publiczne Urzędu Miejskiego


Numer umowy Kontrahent Nazwa/przedmiot umowy Data zawarcia umowy Data rozpoczęcia umowy Data zakończenia umowy Wartość brutto
GN.271.3.2021.CRU:2829/21 BIURO GEODEZYJNE "GRADUS 1" WOJCIECH DZIEMBA Wycena nieruchomości na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w latach 2021-2022 2021-10-11 2021-10-11 2022-12-31 126726,9 Przejdź do karty pozycji rejestru
KOM.0541.30.2021 CRU: 3936/21 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS udzielenie licencji przez ZAiKS na utwory prezentowane podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w Gliwicach 2021-12-30 2021-12-18 2021-12-19 1205,4 Przejdź do karty pozycji rejestru
IR.272.82.2021 CRU:3818/21 MOSTOSTAL ZABRZE GLIWICKIE PRZEDS.BUD.PRZEMYSŁOWEGO S. A. Porozumienie w sprawie wcześniejsze udostępnienie do publicznego użytku przejścia podziemnego łączącego ul. Tarnogórską z dworcem PKP 2021-12-23 2021-12-23 2022-01-01 94906,73 Przejdź do karty pozycji rejestru
OR.1641.14.2021 CRU: 3869/21 GARMOND PRESS - KRAKÓW SP. Z O.O. Codzienna dostawa prasy, czasopism i gazet 2021-12-20 2022-01-01 2022-12-31 48073,88 Przejdź do karty pozycji rejestru
BPM.134.5.2020 CRU: 3918/21 ELDERS OF THE INTERNET BŁAŻEJ OWCZARCZYK aneks do umowy nr BPM.134. 5.2020 CRU: 169/21 - zwiększenie kwoty umowy o 3 936,00 2022-12-28 2022-12-28 2022-01-31 3936 Przejdź do karty pozycji rejestru
BZP.3052.60.2021 CRU:3893/2021 ING BANK ŚLĄSKI S.A. Umowa stosowania systemu identyfikacji masowych płatności (SIMP) 2021-12-30 2022-01-01 2022-04-29 18189 Przejdź do karty pozycji rejestru
BZP.3052.60.2021 CRU:3892/2021 --- dane niepublikowane --- Umowa o: prowadzenie Rachunków Bankowych, świadczenie Usług Bankowości Elektronicznej, udostępnianie Debetowych Kart Płatniczych, udostępnianie Systemu Wypłat Elektronicznych 2021-12-30 2022-01-01 2022-04-29 20770,8 Przejdź do karty pozycji rejestru
KM.271.9.2021 CRU: 3887/21 AXEL II IWONA PAWEŁCZAK Prowadzenie parkingu strzeżonego zlokalizowanego w Gliwicach przy ul. Toruńskiej 8, dla pojadów usuniętych z dróg położonych na terenie miasta Gliwice na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym 2021-12-30 2021-12-31 2022-05-10 49200 Przejdź do karty pozycji rejestru
IR.272.64-1.2021 CRU:3081/21 CELMAR SP. Z O.O. aneks nr 1 do umowy pn. "Budowa boisk do siatkówki plażowej w Sośnicy - w systemie zaprojektuj i wybuduj (2)" 2021-12-29 2021-12-29 2022-04-15 50061 Przejdź do karty pozycji rejestru
IR.272.77.2021 CRU:3878/21 ORANGE POLSKA S.A. uzgodnienia do projektu wykonawczego na nawiązanie do sieci Orange Polska S.A. ul. Tarnogórska 158 w ramach zadania 2021-12-09 2021-12-09 664,2 Przejdź do karty pozycji rejestru