Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rejestry / Rejestr wniosków Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej

Rejestr wniosków Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej


Nr wniosku Data złożenia wniosku Typ zadania Nazwa zadania Opis zadania Dzielnica Rok
31/2024 2023-08-18 działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Modernizacja placu zabaw przy ul. Literatów Modernizacja placu zabaw przy ul. Literatów - nowa nawierzchnia, ogrodzenie, oświetlenie, montaż nowych i odrestaurowanych urządzeń, altanki i innych elementów małej architektury, nasadzenia Łabędy 2024 Przejdź do karty pozycji rejestru
30/2024 2023-08-18 działalność charytatywna Kreatywnie na Trynku - wokół kultury, sztuki i tradycji Cykl warsztatów artystycznych Trynek 2024 Przejdź do karty pozycji rejestru
29/2024 2023-08-18 działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Przyrodnicza pracownia plenerowa przy ZSPO nr 1 w Gliwicach, zawierająca elementy gier i zabaw Stworzenie przyrodniczej pracowni plenerowej Wojska Polskiego 2024 Przejdź do karty pozycji rejestru
28/2024 2023-08-18 edukacja, oświata i wychowanie Warsztaty przyrodniczo-ekologiczne i konkurs przyrodniczy dla dzieci i młodzieży Warsztaty dla uczniów ZSPO nr 1 oraz dzieci i młodziezy z dzielnicy Wojska Polskiego.Tematyka warsztatów będzie obejmowała zagadnienia z zakresu przyrody, sposobów jej ochrony, zjawisk przyrodniczych, bioróżnorodności, wpływu człowieka na środowisko, wykraczające poza podstawę prgramową dla szkół podstawowych i rozwijającą zainteresownaia uczniów. Wojska Polskiego 2024 Przejdź do karty pozycji rejestru
27/2024 2023-08-18 edukacja, oświata i wychowanie Kreatywne zajęcia na świetlicy Doposażenie świetlicy, organizacja wydarzenia dla społeczności lokalnej. Organizacja konkursu konstrukcji 3D z klocków LEGO. Sośnica 2024 Przejdź do karty pozycji rejestru
26/2024 2023-08-18 działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Budowa chodnika przy wspólnotach Piastowska 11-13 i 15-17 Budowa bezpiecznego w użytkowaniu łącznika - chodnika na długości 35,5 m i szerokości 1,5 m Trynek 2024 Przejdź do karty pozycji rejestru
25/2024 2023-08-18 edukacja, oświata i wychowanie Odkryj Śródmieście na nowo vol.2 Organizacja gry miejskiej dla dzieci z gliwickich szkół podstawowych w okresie kwiecień 2024. Śródmieście 2024 Przejdź do karty pozycji rejestru
24/2024 2023-08-18 ochrona przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach Montaż zbiorników do zbierania wód opadowych z daszków nad wejściami w budynkach Sztabu Powstańczego 58-62, Batalionu Kosynierów 2-8 i Sokoła 4 w Gliwicach Montaż 8 zbiorników na zbiórkę wody opadowej z daszków znajdujących się przy wejściach do 3 budynków. Szobiszowice 2024 Przejdź do karty pozycji rejestru
23/2024 2023-08-18 działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki Świadomy senior Seria warsztatów dotyczących tematyki opieki nad osobami strszymi, przewlekkle chorymi i niepełnosprawnymi, porad i ćwiczeń praktyczych z zakresu farmakologi oraz kosmetyki. Szobiszowice 2024 Przejdź do karty pozycji rejestru
22/2024 2023-08-18 ochrona przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach Bliżej z naturą Nasadzenie 100 krzewów w miejcach publicznie dostepnych Szobiszowice 2024 Przejdź do karty pozycji rejestru