Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rejestry / Rejestr wniosków Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej

Rejestr wniosków Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej


Numer Nr wniosku Data złożenia wniosku Typ zadania Nazwa zadania Opis zadania Dzielnica
43 43/2021 2021-09-06 działalność charytatywna Przestrzenna galeria sztuki Utworzenie mobilnej galerii sztuki składajćej się z 8 stojaków wystawowych i organizacja co najmniej 2 wystaw plenerowych. Politechnika Przejdź do karty pozycji rejestru
42 42/2021 2021-09-06 porządek i bezpieczeństwo publiczne Ławka kinetyczna - projekt zespołowy. Przygotowanie, wykonanie i montaż ławki kinetycznej - będącej czasowym miejscem do siedzenia, która w godzinach nocnych ma uniemożliwić spanie i przesiadywanie w przestrzeniach publicznych. Politechnika Przejdź do karty pozycji rejestru
41 41/2021 2021-09-06 działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Budowa drogi w formie ciągu pieszo-jezdnego w ciągu ul. Lnianej Budowa drogi w formie ciągu pieszo-jezdnego z wykonaniem nawierzchni bitumicznej lub kostki betonowej na długości ok. 125 m. w ciągu ul. Lnianej wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną, włączeniem w ul. Bojkowską, wykonaniem ścieżki pieszej wraz z udostępnieniem terenu na ten cel oraz wykonaniem nasadzeń krzewów. Bojków Przejdź do karty pozycji rejestru
40 40/2021 2021-09-06 ochrona przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach Kompozycja zieleni na skwerze przy skrzyżowaniu ul. Zwycięstwa i Bohaterów Getta Warszawskiego (działka o nr 103/2 obręb Centrum). Zaprojektowanie i budowa kompozycji zieleni na działce o nr 103/2 obręb Centrum należącej do Miasta Gliwice. Śródmieście Przejdź do karty pozycji rejestru
39 39/2021 2021-09-06 działalność charytatywna Spacery edukacyjne po Placu Grunwaldzkim i okolicach dla dzieci ze szkół podstawowych. Cykl spacerów dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych celem zapoznania z historia dzielnicy i jej najważniejszych zabytków w formie zabawy polegającej na szukaniu obiektów zaznaczonych na mapie. Wójtowa wieś Przejdź do karty pozycji rejestru
38 38/2021 2021-09-06 działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki Wniosek wycofany przez wnioskodawcę - Ligota Zabrska Przejdź do karty pozycji rejestru
37 37/2021 2021-09-06 działalność charytatywna Odtworzenie i upowszechnienie dziejów, tradycji, różnych dziedzin życia mieszkańców Sośnicy oraz jej współczesnego obrazu poprzez wydanie książki o roboczym tytule "Sośnica - ludzie i dzieje gliwickiej dzielnicy" Wydanie książki opisującej historię i tradycję Dzielnicy Sośnica. Sośnica Przejdź do karty pozycji rejestru
36 36/2021 2021-09-06 działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą wraz z drenażem, oświetleniem i ogrodzeniem. Budowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy sztucznej o wymiarach 115x76 m na działce 1240/2 obręb Sośnica. Sośnica Przejdź do karty pozycji rejestru
35 35/2021 2021-09-03 porządek i bezpieczeństwo publiczne Poprawa bezpieczeństwa na ul. Galaktyki w Gliwicach. Montaż lampy solarnej na działce nr 83 obręb Kopernik Kopernika Przejdź do karty pozycji rejestru
34 34/2021 2021-09-06 działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Bezpieczna droga do żłobka i przedszkola. Wymiana istniejącej, zniszczonej asfaltowej nawierzchni drogi na działce nr 1571 na kostkę brukową wraz krawężnikami, zagospodarowanie terenu obok wraz z wyznaczeniem chodnika. Wojska Polskiego Przejdź do karty pozycji rejestru