Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rejestry / Zestawienie umów cywilnoprawnych w sprawach zamówień publicznych udzielonych w 2022 r. niepodlegających publikacji w BIP w zakładce PRZETARGI/zamówienia publiczne Urzędu Miejskiego

Zestawienie umów cywilnoprawnych w sprawach zamówień publicznych udzielonych w 2022 r. niepodlegających publikacji w BIP w zakładce PRZETARGI/zamówienia publiczne Urzędu Miejskiego


Numer umowy Kontrahent Nazwa/przedmiot umowy Data zawarcia umowy Data rozpoczęcia umowy Data zakończenia umowy Wartość brutto
Aneks nr 2 OR.2601.124.2020.2 CRU: 4012/22 DABEX KOŁODZIEJ I JĘCZMIONKA SP Z O. O. Aneks nr 2 do umowy na Dostawę artykułów higienicznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gliwicach 2022-11-18 2022-11-18 2023-02-11 5873,36 Przejdź do karty pozycji rejestru
Aneks nr 11 ZA.272.11.2022-11 CRU: 4469/22 TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH TUW Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego w Gliwicach w okresie 01.04.2022 - 31.03.2025 2022-12-22 2025-03-31 39600 Przejdź do karty pozycji rejestru
CRU:4384/2022 USŁUGI PORZĄDKOWE "KARWIKOL" MICHAŁ ŁAWACZ Wykonanie prac porządkowych na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, polegających na uprzątnięciu i wywiezieniu celem utylizacji odpadów 2022-12-08 2022-12-08 2022-12-15 3348 Przejdź do karty pozycji rejestru
CRU:1646/2022 PRZEDSIĘBIORSTEWO HANDLOWO -USŁUGOWE STRUO MARCIN ZIEMIAŃSKI Wykonanie okresowych kontroli budynku centralnego zlokalizowanego na częsci nieruchomości SP 2022-05-23 3770,44 Przejdź do karty pozycji rejestru
CRU:4156/22 PRZEDSIĘBIORSTEWO HANDLOWO -USŁUGOWE STRUO MARCIN ZIEMIAŃSKI Wykonanie okresowej kontroli budynku - pustostanu, zlokalizowanego na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 2022-11-28 2022-11-28 2022-11-30 1353 Przejdź do karty pozycji rejestru
IR.272.15-7.2021 CRU:4437/22 GERARD GOLA FIRMA INŻYNIERSKA ALOG Aneks nr 6 do umowy "Szkoła Filomata ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej" 2022-12-30 2022-12-30 97656,78 Przejdź do karty pozycji rejestru
IN.271.80.2022 CRU: 4417/2022 TECHNIKA IT SP. Z O.O. Usługa konserwacji systemu PB_USC na rok 2023 2022-12-30 2023-01-01 2023-12-31 3985,2 Przejdź do karty pozycji rejestru
KOM.134.1.2022 CRU: 4548/22 ŚLĄSKA SIEĆ METROPOLITALNA SP. Z O. O. wsparcie techniczne oraz rozwojowe strony internetowej Gliwice.eu w 2023 roku 2022-12-30 2023-01-01 2023-12-31 51733,8 Przejdź do karty pozycji rejestru
IR.272.67.2022 CRU:4181/22 MALINOWSKA JULITA umowa mediacji w sprawie miarkowania kar umownych naliczonych na podstawie umowy IR.272.50.2020 CRU:3856/19 "Budowa szpitala miejskiego" firmie Industria Project Sp. z o.o. 2022-12-23 2022-12-23 2023-01-31 2000 Przejdź do karty pozycji rejestru
BOI.271.2.2022 INTERCOM S.C. PIOTR JEZIK, MICHAŁ JEZIK, KRZYSZTOF SKROBACKI wydawanie posiłków regeneracyjnych 2022-12-15 2023-01-02 2023-12-31 45684 Przejdź do karty pozycji rejestru