Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rejestry / Zestawienie umów cywilnoprawnych w sprawach zamówień publicznych udzielonych w 2023 r. niepodlegających publikacji w BIP w zakładce PRZETARGI/zamówienia publiczne Urzędu Miejskiego

Zestawienie umów cywilnoprawnych w sprawach zamówień publicznych udzielonych w 2023 r. niepodlegających publikacji w BIP w zakładce PRZETARGI/zamówienia publiczne Urzędu Miejskiego


Numer umowy Kontrahent Nazwa/przedmiot umowy Data zawarcia umowy Data rozpoczęcia umowy Data zakończenia umowy Wartość brutto
ED.4424.71.2023 CRU:3722/23 VULCAN SP. Z O.O. Usługa dostępu do aplikacji hostowanej "Dotacje" 2023-12-29 2023-12-18 2024-12-18 12104 Przejdź do karty pozycji rejestru
ED.4424.73.2023 CRU:3723/23 VULCAN SP. Z O.O. Usługa dostępu do aplikacji hostowanej "Nadzór płacowy VULCAN" 2023-12-29 2023-12-01 2024-12-02 21606 Przejdź do karty pozycji rejestru
ED.4424.72.2023 CRU:3724/23 VULCAN SP. Z O.O. Usługa dostępu do aplikacji hostowanej "Nadzór finansowy VULCAN" 2023-12-29 2023-12-18 2024-12-19 24354 Przejdź do karty pozycji rejestru
UM.GN.6870.1.25.2023 CRU:2018/2023 ze zm. CRU:2322/2023 AGENCJA DORADZTWA ENERGETYCZNEGO DAWID LIPKO Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków będących własnością miasta Gliwice 2023-08-01 2023-08-01 2023-09-30 35793 Przejdź do karty pozycji rejestru
0042.5.2023, CRU: 3672 GRZYMAŁA-TURZAŃSKA KATARZYNA asystent osoby z niepełnosprawnością 2023-12-29 2024-01-01 2024-04-30 5000 Przejdź do karty pozycji rejestru
Aneks nr 1 UM.UK.7021.1.109.2023-1 CRU:3160/23 TAURON SPRZEDAŻ GZE SP. Z O.O. Zakup energii elektrycznej przez uczestników grupy zakupowej Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii 2023-11-14 2024-01-01 2025-12-31 121567,19 Przejdź do karty pozycji rejestru
SR.604.2.12.2023 CRU: 1716/23 AGNIESZKA CHYLAK EKO -TEAM KONSULTING Opracowanie raportu za okres 2021 -2022 z Programu ochrony środowiska 2023-06-19 2023-06-19 2023-11-15 7380 Przejdź do karty pozycji rejestru
SR.6121.3.2022 CRU: 2907/23 URZĄDZANIE I UTRZYMYWANIE TERENÓW ZIELENI MARIAN STYCH Wykonanie zabiegów sanitarno - pielęgnacyjnych 6 drzew stanowiacych pomniki przyrody 2023-10-16 2023-10-16 2023-11-15 18365,4 Przejdź do karty pozycji rejestru
UM.BRM.0642.5.2.2022 CRU:3719/23 POSTMASTER SP. Z O.O. kolportaż kadencyjnego raportu o stanie miasta 2018-2023 2023-12-29 2023-12-29 2024-03-01 7872 Przejdź do karty pozycji rejestru
UM.GN.6870.142.2023 CRU:3398/2023 IZO-SKY MICHAŁ ŚWIATŁOCH Opracowanie dokumentacji projektowej odtworzenia instalacji odgromowej z zejściami pionowymi wraz z instalacją szpilkową na części budynku "Magazynu centralnego" na dz. 370/2 obr. Kuźnica 2023-12-05 2023-12-05 2023-12-13 4920 Przejdź do karty pozycji rejestru