Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rejestry / Zestawienie umów cywilnoprawnych w sprawach zamówień publicznych udzielonych w 2023 r. niepodlegających publikacji w BIP w zakładce PRZETARGI/zamówienia publiczne Urzędu Miejskiego

Zestawienie umów cywilnoprawnych w sprawach zamówień publicznych udzielonych w 2023 r. niepodlegających publikacji w BIP w zakładce PRZETARGI/zamówienia publiczne Urzędu Miejskiego


Numer umowy Kontrahent Nazwa/przedmiot umowy Data zawarcia umowy Data rozpoczęcia umowy Data zakończenia umowy Wartość brutto
UM.KOM.0541.11.2023 CRU: 1412/23 PPHU "GIGANT" PAWEŁ CIERPIKOWSKI dostawa 1 700 kocyków minky 2023-05-23 2023-05-23 2023-07-20 46629,3 Przejdź do karty pozycji rejestru
UM.UK.7021.1.15.2023 CRU:1405/23 OBI COMPLEX ZGODA RAFAŁ Montaż oświetlenia przy schodach pomiędzy ul. Poznańską a Sikorskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj. GBO W.11 2023-05-25 2023-05-25 2023-11-17 49200 Przejdź do karty pozycji rejestru
UM.UK.7021.1.117.2023 CRU:1406/23 ZPWIE MAREK BRODALA Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: "Montaż oświetlenia przy schodach pomiędzy ulicami Poznańską a Sikorskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj wniosek nr 11 w ramach GBO2023 2023-05-25 2023-05-25 2023-11-30 984 Przejdź do karty pozycji rejestru
UM.ZD8411.10-6.2023, CRU: 1399/23 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NASZ DOM Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "W zwierciadla Teatru". 2023-05-24 2023-09-04 2023-12-01 8420 Przejdź do karty pozycji rejestru
UM.BRM.040.6.1.2022 CRU:1397/23 ARTUR BARTOSZEWICZ opracowanie analizy z zakresu pomocy publicznej dla projektu pn. "Zachodnia Brama Metropolii Zachodniej - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach" 2023-05-25 2023-05-25 2023-05-29 9840 Przejdź do karty pozycji rejestru
UM.GN.6870.53.2023 CRU:1291/23 PRZEDSIĘBIORSTEWO HANDLOWO -USŁUGOWE STRUO MARCIN ZIEMIAŃSKI Zakup i montaż dwóch szczelinomierzy - wskaźników rozwarcia rys. 2023-05-15 2023-05-15 2023-05-19 2706 Przejdź do karty pozycji rejestru
UM.GN.6870.71.2023 CRU:1373/23 PRZEDSIĘBIORSTEWO HANDLOWO -USŁUGOWE STRUO MARCIN ZIEMIAŃSKI Wykonanie przeglądu bitumicznego pokrycia dachu budynku magazynu centralnego na dz. 370/2 obr Kuźnica - SP 2023-05-24 2023-05-24 2023-06-30 1230 Przejdź do karty pozycji rejestru
KD.2402.9.1.2023 CRU: 1321/23 PROJEKT EFEKTYWNY EVENTS&TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI szkolenie zamknięte "Doskonalenie metod współpracy i komunikacji w zespole" 2023-05-09 2023-05-19 2023-05-19 8880 Przejdź do karty pozycji rejestru
UM.BR.3025.2.45.2023/MS/T, CRU: 1374 SIKORSKA MAŁGORZATA autorski występ muzyczny 2023-05-20 2023-05-20 2023-05-20 700 Przejdź do karty pozycji rejestru
KOM.0542.16.2023 CRU: 1362/23 POLITECHNIKA ŚLĄSKA promocja Miasta Gliwice podczas Juwenaliów Gliwickich IGRY 2023 2023-05-15 2023-05-15 2023-05-20 50000 Przejdź do karty pozycji rejestru