Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Wysokość opłat za uprawnienia do kierowania pojazdami

Wysokość opłat za uprawnienia do kierowania pojazdami

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.

Wysokość opłat za druki prawa jazdy, prawa jazdy międzynarodowego, pozwolenia na kierowanie tramwajem, zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne

Zgodne z:
 • Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83),
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2022 r., poz. 738),
 • Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz. U z 2018 r., poz. 1392),
 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016 r., poz. 231 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy (Dz.U. z 2022 r. poz. 742).

  Wysokość opłat za druki wynosi:
   
 • Opłata za wydanie prawa jazdy
  - wynosi 100 zł (+ 0,50 zł opłaty ewidencyjnej)
Nowa kategoria prawa jazdy z dopiskiem  przy opłacie ewidencyjnej  „KOMOUK”
Utrata, kradzież lub zniszczenie dokumentu prawa jazdy  z dopiskiem  przy opłacie ewidencyjnej  „KOMOUK”
Wpis kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego do prawa jazdy z dopiskiem  przy opłacie ewidencyjnej  „KOMOKWAL”
Wydanie pierwszego prawa jazdy z dopiskiem  przy opłacie ewidencyjnej  „KOMOUK”
Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą nieokreślonego w Konwencjach o ruchu drogowym  z dopiskiem  przy opłacie ewidencyjnej  „KOMOWY_ZAG”
Wymiana prawa jazdy z dopiskiem  przy opłacie ewidencyjnej  „KOMOWY_S”
Zmiana adresu lub danych osobowych w dokumencie prawa jazdy z dopiskiem  przy opłacie ewidencyjnej  „KOMOUK”
Zmiana ważności prawa jazdy z dopiskiem  przy opłacie ewidencyjnej  „KOMOUK_P”
 
 • Opłata za wydanie międzynarodowego prawa jazdy
  - wynosi 35 zł
   
 • Opłata za wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem
  - wynosi 30 zł (+ 0,50 zł opłaty ewidencyjnej)

Przedłużenie ważności pozwolenia tramwajowego  z dopiskiem  przy opłacie ewidencyjnej  „KOMOPT_P”
Utrata lub zniszczenie pozwolenia tramwajowego z dopiskiem  przy opłacie ewidencyjnej  „KOMOPT”
Wydanie pierwszego pozwolenia tramwajowego z dopiskiem  przy opłacie ewidencyjnej  „KOMOPT”
Zmiana adresu lub danych osobowych w pozwoleniu tramwajowym z dopiskiem  przy opłacie ewidencyjnej  „KOMOPT”

 • Opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne
  - wynosi 50 zł (+ 0,50 zł opłaty ewidencyjnej  - pobierana będzie od 4 czerwca 2018 r. zgodnie z art. 138a ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U z 2017 r. poz. 978)

Rozszerzenie zakresu zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne 
- z dopiskiem  przy opłacie ewidencyjnej  „KOMOPU_R”( pojazd uprzywilejowany)
- z dopiskiem  przy opłacie ewidencyjnej  KOMOWN_R (pojazd przewożący wartości pieniężne)
- (opłata ewidencyjna pobierana będzie od 4 czerwca 2018 r. zgodnie z art. 138a ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U z 2017 r. poz. 978)

Zezwolenie na pojazd uprzywilejowany
wydanie zezwolenia

- z dopiskiem  przy opłacie ewidencyjnej  „KOMOPU_W  „(pojazd uprzywilejowany)
- z dopiskiem  przy opłacie ewidencyjnej  „KOMOWN_W „ (pojazd przewożący wartości pieniężne)

przedłużenie zezwolenia
- z dopiskiem  przy opłacie ewidencyjnej  „KOMOPU_ P” (pojazd uprzywilejowany)
- z dopiskiem  przy opłacie ewidencyjnej  „KOMOWN_P „ (pojazd przewożący wartości pieniężne)

(opłata ewidencyjna pobierana będzie od 4 czerwca 2018 r.
zgodnie z art. 138a ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U z 2017 r. poz. 978)
 
 • Opłata za wydanie decyzji o zwrocie zatrzymanego prawa jazdy
  - wynosi 0,50 zł (opłata ewidencyjna z dopiskiem KOMOZZ
 • Opłata za wydanie decyzji o przywróceniu cofniętego uprawnienia
  - wynosi 0,50 zł (opłata ewidencyjna z dopiskiem KOMOPUK )

Karta kwalifikacji kierowcy z dopiskiem przy opłacie ewidencyjnej „ KOMO_KKK"

 • Opłata za wydanie karty kwalifikacji kierowcy
 • Opłata za wymianę karty kwalifikacji kierowcy
  - wynosi 150 zł  ( + 0,50 zł opłata ewidencyjna)

Wpłat z tytułu wydania prawa jazdy, pozwolenia na kierowanie tramwajem i zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne oraz kartę kwalifikacji kierowcy dokonywać można:

 • w Opłatomatach (zlokalizowanych na parterze w urzędzie na ul. Zwycięstwa 21) umożliwiających dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą, jak i gotówką,
 • za pośrednictwem platformy internetowej gliwice.oplatyurzedowe.pl,
 • na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi,
 • przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:


  Urząd Miejski w Gliwicach
  Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2202 0000 0005 0904 4009

Z właściwym dopiskiem w zakresie opłaty ewidencyjnej.

Wpłat z tytułu wydania prawa jazdy i pozwolenia dokonywać można na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:


Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2202 0000 0005 0904 4009


Opis:

Wysokość opłat za druki prawa jazdy, prawa jazdy międzynarodowego, pozwolenia na kierowanie tramwajem, zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne

Wydział:

Wydział Komunikacji - Referat Praw Jazdy

Kategoria sprawy:

KM - Prawa jazdy

Numer karty

KM.8/DP
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJoanna Macuga
Data wytworzenia informacji2020-08-10 13:19:33
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-08-10 13:19:33
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Dopisanie podstawy prawnej .Dorota Rynkiewicz22-03-2023 10:54:43
2Utworzenie dokumentuAlicja Banach10-08-2020 13:19:33