Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Zamówienia publiczne / Postępowania w których minął termin składania wniosków / Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych pracowni warsztatu samochodowego realizowanych w ramach projektu pn.:"Mechanika najwyższych lotów" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych pracowni warsztatu samochodowego realizowanych w ramach projektu pn.:"Mechanika najwyższych lotów" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020


Postępowanie unieważnione!

Podstawowe informacje o zamówieniu:

Nazwa zamówieniaZakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych pracowni warsztatu samochodowego realizowanych w ramach projektu pn.:"Mechanika najwyższych lotów" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Termin składania ofert31-07-2020 o godzinie 9:00
Rodzaj zamówienia dostawa
Tryb postępowania przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa powyżej 30 000€ do 214 000€

Ogłoszenia

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
Ogloszenie_o_zamowieniu-[09072020_140024] 09-07-2020 GRZEGORZ STAŃCZAK

SWZ, załączniki

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
ZALACZNIK_NR_9_-_Wzor_oswiadczenia_Wykonawcy_o_wykonaniu_przedmiotu_umowy_bez_udzialu_Podwykonawcow-[09072020_140026] 09-07-2020 GRZEGORZ STAŃCZAK
ZALACZNIK_NR_8_-_Dokument_gwarancyjny-[09072020_140026] 09-07-2020 GRZEGORZ STAŃCZAK
ZALACZNIK_NR_6G_-_Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia__Czesc_nr_7_-[09072020_140025] 09-07-2020 GRZEGORZ STAŃCZAK
ZALACZNIK_NR_6F_-_Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia__Czesc_nr_6_-[09072020_140025] 09-07-2020 GRZEGORZ STAŃCZAK
ZALACZNIK_NR_6E_-_Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia__Czesc_nr_5_-[09072020_140025] 09-07-2020 GRZEGORZ STAŃCZAK
ZALACZNIK_NR_6D_-_Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia__Czesc_nr_4_-[09072020_140025] 09-07-2020 GRZEGORZ STAŃCZAK
ZALACZNIK_NR_6C_-_Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia__Czesc_nr_3_-[09072020_140025] 09-07-2020 GRZEGORZ STAŃCZAK
ZALACZNIK_NR_6B_-_Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia__Czesc_nr_2_-[09072020_140025] 09-07-2020 GRZEGORZ STAŃCZAK
ZALACZNIK_NR_6A_-_Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia__Czesc_nr_1_-[09072020_140025] 09-07-2020 GRZEGORZ STAŃCZAK
ZALACZNIK_NR_5_-_Wzor_umowy-[09072020_140025] 09-07-2020 GRZEGORZ STAŃCZAK
ZALACZNIK_NR_4G_-_Formularz_cenowy__Czesc_nr_7_-[09072020_140025] 09-07-2020 GRZEGORZ STAŃCZAK
ZALACZNIK_NR_4F_-_Formularz_cenowy__Czesc_nr_6_-[09072020_140025] 09-07-2020 GRZEGORZ STAŃCZAK
ZALACZNIK_NR_4E_-_Formularz_cenowy__Czesc_nr_5_-[09072020_140025] 09-07-2020 GRZEGORZ STAŃCZAK
ZALACZNIK_NR_4D_-_Formularz_cenowy__Czesc_nr_4_-[09072020_140025] 09-07-2020 GRZEGORZ STAŃCZAK
ZALACZNIK_NR_4C_-_Formularz_cenowy__Czesc_nr_3_-[09072020_140025] 09-07-2020 GRZEGORZ STAŃCZAK
ZALACZNIK_NR_4B_-_Formularz_cenowy__Czesc_nr_2_-[09072020_140025] 09-07-2020 GRZEGORZ STAŃCZAK
ZALACZNIK_NR_4A_-_Formularz_cenowy__Czesc_nr_1_-[09072020_140024] 09-07-2020 GRZEGORZ STAŃCZAK
ZALACZNIK_NR_1_-_OFERTA__WERSJA_EDYTOWALNA_-[09072020_140024] 09-07-2020 GRZEGORZ STAŃCZAK
ZALACZNIK_NR_11_-_Wzor_oswiadczenia_Podwykonawcy_Dalszego_Podwykonawcy-[09072020_140024] 09-07-2020 GRZEGORZ STAŃCZAK
ZALACZNIK_NR_10_-_Wzor_oswiadczenia_Wykonawcy_z_wykazem_podmiotow_uczestniczacych_w_realizacji_przedmiotu_umowy-[09072020_140024] 09-07-2020 GRZEGORZ STAŃCZAK
Specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia-[09072020_140024] 09-07-2020 GRZEGORZ STAŃCZAK
Oswiadczenie_o_tajemnicy_przedsiebiorstwa-[09072020_140024] 09-07-2020 GRZEGORZ STAŃCZAK
Oswiadczenie_o_grupie_kapitalowej-[09072020_140024] 09-07-2020 GRZEGORZ STAŃCZAK
Oswiadczenia-[09072020_140024] 09-07-2020 GRZEGORZ STAŃCZAK

Zmiany ogłoszenia

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia-[27072020_154846] 27-07-2020 GRZEGORZ STAŃCZAK
Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia-[23072020_145536] 23-07-2020 GRZEGORZ STAŃCZAK
Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia-[21072020_123758] 21-07-2020 GRZEGORZ STAŃCZAK
Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia-[17072020_141110] 17-07-2020 GRZEGORZ STAŃCZAK

Zapytania

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
Odpowiedz_na_zapytanie_do_siwz-[27072020_155124] 27-07-2020 GRZEGORZ STAŃCZAK
Odpowiedz_na_zapytanie_do_siwz-[27072020_155124] 27-07-2020 GRZEGORZ STAŃCZAK
Odpowiedz_na_zapytanie_do_siwz-[23072020_145643] 23-07-2020 GRZEGORZ STAŃCZAK

Modyfikacje

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
ZALACZNIK_NR_8_Dokument_gwarancyjny_po_modyfikacji_z_dn_27_07_2020-[27072020_155148] 27-07-2020 GRZEGORZ STAŃCZAK
ZALACZNIK_NR_6D_Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_Czesc_nr_4_po_modyfikacji_z_dn_27_07_2020-[27072020_155148] 27-07-2020 GRZEGORZ STAŃCZAK
ZALACZNIK_NR_6C_Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_Czesc_nr_3_po_modyfikacji_z_dn__27_07_2020-[27072020_155148] 27-07-2020 GRZEGORZ STAŃCZAK
ZALACZNIK_NR_6B_Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_Czesc_nr_2_po_modyfikacji_z_dn_27_07_2020-[27072020_155148] 27-07-2020 GRZEGORZ STAŃCZAK
ZALACZNIK_NR_5_Wzor_umowy_po_modyfikacji_z_dn__27_07_2020_-[27072020_155148] 27-07-2020 GRZEGORZ STAŃCZAK
ZALACZNIK_NR_4C_Formularz_cenowy_Czesc_nr_3_po_modyfikacji_z_dn__27_07_2020-[27072020_155148] 27-07-2020 GRZEGORZ STAŃCZAK
Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_Czesc_nr_7_po_modyfikacji_z_dn__27_07_2020-[27072020_155147] 27-07-2020 GRZEGORZ STAŃCZAK
Zawiadomienie_o_modyfikacji_siwz-[27072020_154944] 27-07-2020 GRZEGORZ STAŃCZAK
Zawiadomienie_o_modyfikacji_siwz-[23072020_145555] 23-07-2020 GRZEGORZ STAŃCZAK
Zawiadomienie_o_przesunieciu_terminu_skladania_ofert-[21072020_123820] 21-07-2020 GRZEGORZ STAŃCZAK
ZALACZNIK_NR_1_-_OFERTA__WERSJA_PDF_-[20072020_124833] 20-07-2020 GRZEGORZ STAŃCZAK
Zawiadomienie_o_modyfikacji_siwz-[20072020_124833] 20-07-2020 GRZEGORZ STAŃCZAK
Zawiadomienie_o_przesunieciu_terminu_skladania_ofert-[17072020_141131] 17-07-2020 GRZEGORZ STAŃCZAK

Odwołania

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
brak załączników

Informacje z otwarcia ofert

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
Zbiorcze_zestawienie_ofert-[31072020_182215] 31-07-2020 GRZEGORZ STAŃCZAK
Zbiorcze_zestawienie_ofert-[31072020_182215] 31-07-2020 GRZEGORZ STAŃCZAK
Zbiorcze_zestawienie_ofert-[31072020_182215] 31-07-2020 GRZEGORZ STAŃCZAK
Zbiorcze_zestawienie_ofert-[31072020_182215] 31-07-2020 GRZEGORZ STAŃCZAK
Zbiorcze_zestawienie_ofert-[31072020_182215] 31-07-2020 GRZEGORZ STAŃCZAK
Zbiorcze_zestawienie_ofert-[31072020_182215] 31-07-2020 GRZEGORZ STAŃCZAK
Zbiorcze_zestawienie_ofert-[31072020_182215] 31-07-2020 GRZEGORZ STAŃCZAK

Wyniki

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
Zawiadomienie_o_wynikach_postepowania-[07102020_150830] 07-10-2020 GRZEGORZ STAŃCZAK
Zawiadomienie_o_wynikach_postepowania-[22092020_143423] 22-09-2020 GRZEGORZ STAŃCZAK

Zawarcie umowy/Unieważnienie postępowania

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
Metryka_zamowienia-[27112020_144045] 27-11-2020 GRZEGORZ STAŃCZAK
Metryka_zamowienia-[27112020_144045] 27-11-2020 GRZEGORZ STAŃCZAK
Metryka_zamowienia-[27112020_144045] 27-11-2020 GRZEGORZ STAŃCZAK
Metryka_zamowienia-[27112020_144045] 27-11-2020 GRZEGORZ STAŃCZAK
Metryka_zamowienia-[27112020_144045] 27-11-2020 GRZEGORZ STAŃCZAK
Metryka_zamowienia-[27112020_144045] 27-11-2020 GRZEGORZ STAŃCZAK
Metryka_zamowienia-[27112020_144045] 27-11-2020 GRZEGORZ STAŃCZAK

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćKATARZYNA ŁUGOWSKA
Data wytworzenia informacji09-07-2020 12:00:24
Informację wprowadził do BIPGRZEGORZ STAŃCZAK
Data udostępnienia informacji w BIP09-07-2020 12:00:24
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Dodanie pliku Metryka_zamowienia-[27112020_144045] GRZEGORZ STAŃCZAK27-11-2020
2Dodanie pliku Metryka_zamowienia-[27112020_144045] GRZEGORZ STAŃCZAK27-11-2020
3Dodanie pliku Metryka_zamowienia-[27112020_144045] GRZEGORZ STAŃCZAK27-11-2020
4Dodanie pliku Metryka_zamowienia-[27112020_144045] GRZEGORZ STAŃCZAK27-11-2020
5Dodanie pliku Metryka_zamowienia-[27112020_144045] GRZEGORZ STAŃCZAK27-11-2020
6Dodanie pliku Metryka_zamowienia-[27112020_144045] GRZEGORZ STAŃCZAK27-11-2020
7Dodanie pliku Metryka_zamowienia-[27112020_144045] GRZEGORZ STAŃCZAK27-11-2020
8Dodanie pliku Zawiadomienie_o_wynikach_postepowania-[07102020_150830] GRZEGORZ STAŃCZAK07-10-2020
9Dodanie pliku Zawiadomienie_o_wynikach_postepowania-[22092020_143423] GRZEGORZ STAŃCZAK22-09-2020
10Dodanie pliku Zbiorcze_zestawienie_ofert-[31072020_182215] GRZEGORZ STAŃCZAK31-07-2020
11Dodanie pliku Zbiorcze_zestawienie_ofert-[31072020_182215] GRZEGORZ STAŃCZAK31-07-2020
12Dodanie pliku Zbiorcze_zestawienie_ofert-[31072020_182215] GRZEGORZ STAŃCZAK31-07-2020
13Dodanie pliku Zbiorcze_zestawienie_ofert-[31072020_182215] GRZEGORZ STAŃCZAK31-07-2020
14Dodanie pliku Zbiorcze_zestawienie_ofert-[31072020_182215] GRZEGORZ STAŃCZAK31-07-2020
15Dodanie pliku Zbiorcze_zestawienie_ofert-[31072020_182215] GRZEGORZ STAŃCZAK31-07-2020
16Dodanie pliku Zbiorcze_zestawienie_ofert-[31072020_182215] GRZEGORZ STAŃCZAK31-07-2020
17Dodanie pliku ZALACZNIK_NR_8_Dokument_gwarancyjny_po_modyfikacji_z_dn_27_07_2020-[27072020_155148] GRZEGORZ STAŃCZAK27-07-2020
18Dodanie pliku ZALACZNIK_NR_6D_Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_Czesc_nr_4_po_modyfikacji_z_dn_27_07_2020-[27072020_155148] GRZEGORZ STAŃCZAK27-07-2020
19Dodanie pliku ZALACZNIK_NR_6C_Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_Czesc_nr_3_po_modyfikacji_z_dn__27_07_2020-[27072020_155148] GRZEGORZ STAŃCZAK27-07-2020
20Dodanie pliku ZALACZNIK_NR_6B_Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_Czesc_nr_2_po_modyfikacji_z_dn_27_07_2020-[27072020_155148] GRZEGORZ STAŃCZAK27-07-2020
21Dodanie pliku ZALACZNIK_NR_5_Wzor_umowy_po_modyfikacji_z_dn__27_07_2020_-[27072020_155148] GRZEGORZ STAŃCZAK27-07-2020
22Dodanie pliku ZALACZNIK_NR_4C_Formularz_cenowy_Czesc_nr_3_po_modyfikacji_z_dn__27_07_2020-[27072020_155148] GRZEGORZ STAŃCZAK27-07-2020
23Dodanie pliku Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_Czesc_nr_7_po_modyfikacji_z_dn__27_07_2020-[27072020_155147] GRZEGORZ STAŃCZAK27-07-2020
24Dodanie pliku Odpowiedz_na_zapytanie_do_siwz-[27072020_155124] GRZEGORZ STAŃCZAK27-07-2020
25Dodanie pliku Odpowiedz_na_zapytanie_do_siwz-[27072020_155124] GRZEGORZ STAŃCZAK27-07-2020
26Dodanie pliku Zawiadomienie_o_modyfikacji_siwz-[27072020_154944] GRZEGORZ STAŃCZAK27-07-2020
27Dodanie pliku Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia-[27072020_154846] GRZEGORZ STAŃCZAK27-07-2020
28Dodanie pliku Odpowiedz_na_zapytanie_do_siwz-[23072020_145643] GRZEGORZ STAŃCZAK23-07-2020
29Dodanie pliku Zawiadomienie_o_modyfikacji_siwz-[23072020_145555] GRZEGORZ STAŃCZAK23-07-2020
30Dodanie pliku Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia-[23072020_145536] GRZEGORZ STAŃCZAK23-07-2020
31Dodanie pliku Zawiadomienie_o_przesunieciu_terminu_skladania_ofert-[21072020_123820] GRZEGORZ STAŃCZAK21-07-2020
32Dodanie pliku Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia-[21072020_123758] GRZEGORZ STAŃCZAK21-07-2020
33Dodanie pliku ZALACZNIK_NR_1_-_OFERTA__WERSJA_PDF_-[20072020_124833] GRZEGORZ STAŃCZAK20-07-2020
34Dodanie pliku Zawiadomienie_o_modyfikacji_siwz-[20072020_124833] GRZEGORZ STAŃCZAK20-07-2020
35Dodanie pliku Zawiadomienie_o_przesunieciu_terminu_skladania_ofert-[17072020_141131] GRZEGORZ STAŃCZAK17-07-2020
36Dodanie pliku Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia-[17072020_141110] GRZEGORZ STAŃCZAK17-07-2020
37Dodanie pliku ZALACZNIK_NR_9_-_Wzor_oswiadczenia_Wykonawcy_o_wykonaniu_przedmiotu_umowy_bez_udzialu_Podwykonawcow-[09072020_140026] GRZEGORZ STAŃCZAK09-07-2020
38Dodanie pliku ZALACZNIK_NR_8_-_Dokument_gwarancyjny-[09072020_140026] GRZEGORZ STAŃCZAK09-07-2020
39Dodanie pliku ZALACZNIK_NR_6G_-_Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia__Czesc_nr_7_-[09072020_140025] GRZEGORZ STAŃCZAK09-07-2020
40Dodanie pliku ZALACZNIK_NR_6F_-_Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia__Czesc_nr_6_-[09072020_140025] GRZEGORZ STAŃCZAK09-07-2020
41Dodanie pliku ZALACZNIK_NR_6E_-_Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia__Czesc_nr_5_-[09072020_140025] GRZEGORZ STAŃCZAK09-07-2020
42Dodanie pliku ZALACZNIK_NR_6D_-_Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia__Czesc_nr_4_-[09072020_140025] GRZEGORZ STAŃCZAK09-07-2020
43Dodanie pliku ZALACZNIK_NR_6C_-_Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia__Czesc_nr_3_-[09072020_140025] GRZEGORZ STAŃCZAK09-07-2020
44Dodanie pliku ZALACZNIK_NR_6B_-_Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia__Czesc_nr_2_-[09072020_140025] GRZEGORZ STAŃCZAK09-07-2020
45Dodanie pliku ZALACZNIK_NR_6A_-_Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia__Czesc_nr_1_-[09072020_140025] GRZEGORZ STAŃCZAK09-07-2020
46Dodanie pliku ZALACZNIK_NR_5_-_Wzor_umowy-[09072020_140025] GRZEGORZ STAŃCZAK09-07-2020
47Dodanie pliku ZALACZNIK_NR_4G_-_Formularz_cenowy__Czesc_nr_7_-[09072020_140025] GRZEGORZ STAŃCZAK09-07-2020
48Dodanie pliku ZALACZNIK_NR_4F_-_Formularz_cenowy__Czesc_nr_6_-[09072020_140025] GRZEGORZ STAŃCZAK09-07-2020
49Dodanie pliku ZALACZNIK_NR_4E_-_Formularz_cenowy__Czesc_nr_5_-[09072020_140025] GRZEGORZ STAŃCZAK09-07-2020
50Dodanie pliku ZALACZNIK_NR_4D_-_Formularz_cenowy__Czesc_nr_4_-[09072020_140025] GRZEGORZ STAŃCZAK09-07-2020
51Dodanie pliku ZALACZNIK_NR_4C_-_Formularz_cenowy__Czesc_nr_3_-[09072020_140025] GRZEGORZ STAŃCZAK09-07-2020
52Dodanie pliku ZALACZNIK_NR_4B_-_Formularz_cenowy__Czesc_nr_2_-[09072020_140025] GRZEGORZ STAŃCZAK09-07-2020
53Dodanie pliku ZALACZNIK_NR_4A_-_Formularz_cenowy__Czesc_nr_1_-[09072020_140024] GRZEGORZ STAŃCZAK09-07-2020
54Dodanie pliku ZALACZNIK_NR_1_-_OFERTA__WERSJA_EDYTOWALNA_-[09072020_140024] GRZEGORZ STAŃCZAK09-07-2020
55Dodanie pliku ZALACZNIK_NR_11_-_Wzor_oswiadczenia_Podwykonawcy_Dalszego_Podwykonawcy-[09072020_140024] GRZEGORZ STAŃCZAK09-07-2020
56Dodanie pliku ZALACZNIK_NR_10_-_Wzor_oswiadczenia_Wykonawcy_z_wykazem_podmiotow_uczestniczacych_w_realizacji_przedmiotu_umowy-[09072020_140024] GRZEGORZ STAŃCZAK09-07-2020
57Dodanie pliku Specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia-[09072020_140024] GRZEGORZ STAŃCZAK09-07-2020
58Dodanie pliku Oswiadczenie_o_tajemnicy_przedsiebiorstwa-[09072020_140024] GRZEGORZ STAŃCZAK09-07-2020
59Dodanie pliku Oswiadczenie_o_grupie_kapitalowej-[09072020_140024] GRZEGORZ STAŃCZAK09-07-2020
60Dodanie pliku Oswiadczenia-[09072020_140024] GRZEGORZ STAŃCZAK09-07-2020
61Dodanie pliku Ogloszenie_o_zamowieniu-[09072020_140024] GRZEGORZ STAŃCZAK09-07-2020
62Dodanie pliku Oferta-[09072020_140024] GRZEGORZ STAŃCZAK09-07-2020
63Dodanie pliku Formularz_cenowy-[09072020_140024] GRZEGORZ STAŃCZAK09-07-2020