Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Urząd Miejski w Gliwicach / Miejski Rzecznik Konsumentów / Zasady występowania do przedsiębiorców w sprawie ochrony praw i interesów konsumentów

Zasady występowania do przedsiębiorców w sprawie ochrony praw i interesów konsumentów

Pisemna interwencja rzecznika w konkretnej sprawie podejmowana jest po wyczerpaniu przez konsumenta toku postępowania wynikającego z ustawy lub zawartej umowy (np. zgłoszenie reklamacji, wezwanie do wykonania umowy).
Rzecznik Konsumentów występuje z interwencją pisemną na wniosek konsumenta.

Wniosek podlega rozpatrzeniu. Pomoc rzecznika polega na wystąpieniu do przedsiębiorcy na rzecz konsumenta wyłącznie wówczas, kiedy jego prawa zostały w sposób niewątpliwy naruszone, a konsument wyczerpał wszystkie procedury reklamacyjne wynikające z zawartej umowy lub narzucone ustawą.

Wniosek powinien zawierać:

  • imię, nazwisko oraz adres zamieszkania konsumenta,
  • dane identyfikacyjne przedsiebiorcy z którym została zawarta umowa,
  • opis okoliczności sprawy,
  • zastrzeżenia, wątpliwości wnioskodawcy co do stanowiska przedsiębiorcy oraz argumenty potwierdzające ich słuszność,
  • propozycję rozwiązania sporu, żądania wnioskodawcy.

Do wniosku należy  dostarczyć kopie dokumentów dot. kwestii spornej. Przede wszystkim:

  • dowód potwierdzający zawarcie między konsumentem i przedsiębiorcą umowy cywilnoprawnej,
  • dokumenty stwierdzające fakt zgłoszenia reklamacji,
  • inne dokumenty dotyczące sprawy.

W przypadku przesyłania kopii umów, dokumentów, pism reklamacyjnych, które zawierają dane osób trzecich, których wniosek nie dotyczy prosimy o ich anonimizację.

Bezczynność konsumenta.
W przypadku przesłania niekompletnego wniosku, wniosku bez załączników, braku niezbędnych dowodów, bądź konieczności przedstawienia dodatkowych wyjaśnień Rzecznik Konsumentów wzywa do uzupełnienia bądź przedstawienia dalszych wyjaśnień. W przypadku braku kontaktu ze strony konsumenta sprawa pozostaje bez biegu.
Rzecznik Konsumentów wysyła wystąpienie do przedsiębiorcy wyznaczając mu 14 dniowy termin na odpowiedź. Termin nie jest terminem ustawowym. W przypadku braku odpowiedzi na pismo Rzecznika Konsumentów wysyła się do przedsiębiorcy ponaglenie. Treść wystąpienia przesyłana jest do konsumenta listownie.

Rozpatrywanie indywidualnych spraw konsumenckich. Pomoc prawna Miejskiego Rzecznika Konsumentów :

https://bip.gliwice.eu/rozpatrywanie-indywidualnych-spraw-konsumentow-pomoc-prawna-miejskiego-rzecznika-konsumentow
 

 

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAnna Nidzińska
Data wytworzenia informacji2020-05-15 08:36:00
Informację wprowadził do BIPAdministrator Test
Data udostępnienia informacji w BIP2020-05-15 08:36:00
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiany w dokumencieSylwia Niklewicz11-09-2020 10:04:12
2Zmiany w dokumencieTomasz Bartel10-08-2020 07:45:09
3Zmiany w dokumencieAdministrator Test15-05-2020 08:36:32
4Utworzenie dokumentuAdministrator Test15-05-2020 08:36:00