Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Zaświadczenie o prawie do głosowania /PE2024/

Zaświadczenie o prawie do głosowania /PE2024/

ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA W MIEJSCU POBYTU W DNIU WYBORÓW

W zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. wyborach do Parlamentu Europejskiego, wyborcę, któremu przysługuje prawo wybierania, ujmuje się w spisie wyborców sporządzanym w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania, w którym dana osoba jest ujęta z urzędu lub na wniosek.

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów, jeżeli złoży pisemny wniosek w tej sprawie do dowolnie wybranego urzędu gminy.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem.

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA (PDF - nowe okno)

Uwaga!
Wniosek podpisuje wyborca, na którego ma zostać wydane zaświadczenie.

 

Uwaga!
Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, jest skreślany ze spisu wyborców, w którym został on ujęty.

 

Uwaga!
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia a tym samym wzięcie udziału w głosowaniu również w obwodzie właściwym dla miejsca stałego pobytu.

 

Odbiór zaświadczenia o prawie do głosowania następuje przez wyborcę lub upoważnioną przez niego osobę w urzędzie gminy, do którego złożono wniosek.

 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA (PDF - nowe okno)

Zaświadczenia o prawie do głosowania wydaje się w Sali Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich - parter budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach - wejście od ulicy Prymasa Wyszyńskiego od dnia 26 kwietnia 2024 r. (piątek) do dnia 6 czerwca 2024 r. (czwartek) w następujących godzinach:

poniedziałek, wtorek, środa od godz. 8:00 do 16:00

czwartek od godz. 8:00 do godz. 17:00

piątek od godz. 8:00 do godz. 15.00

Informacje telefoniczne w tej sprawie – Sala Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich: (32) 239 12 46, (32) 239 12 25, (32) 239 12 03, (32) 239 13 40, (32) 239 13 44 lub (32) 239 13 45.

POWIĄZANE USŁUGI:

Zmiana miejsca głosowania

Ujęcie w stałym obwodzie głosowania obywatela polskiego

Głosowanie przez pełnomocnika

Głosowanie korespondencyjne

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy) – informacja szczegółowa o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy)

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćDamian Cichorz
Data wytworzenia informacji2024-03-14 14:34:20
Informację wprowadził do BIPPaweł Wesołowski
Data udostępnienia informacji w BIP2024-03-14 14:34:20
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiana statusu dokumentuPaweł Wesołowski15-03-2024 12:49:19
2Zmiany w dokumenciePaweł Wesołowski14-03-2024 15:15:55
3Utworzenie dokumentuPaweł Wesołowski14-03-2024 14:34:20