Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zgromadzenie cykliczne

Zgromadzenie cykliczne

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.

Jeżeli zgromadzenie jest organizowane przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej 4 razy w roku według opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych, a tego rodzaju wydarzenia odbywały się w ciągu ostatnich 3 lat, chociażby nie w formie zgromadzeń i miały na celu w szczególności uczczenie doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń, organizator może zwrócić się z wnioskiem do wojewody o wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie tych zgromadzeń.

We wniosku, organizator podaje uzasadnienie celu cyklicznego organizowania zgromadzeń ze wskazaniem liczby i terminarza ich organizacji.

Wniosek składa do wojewody nie później niż na 7 dni przed planowaną datą pierwszego z cyklu zgromadzeń.

Wojewoda wydaje decyzję w przedmiocie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń nie później niż na 5 dni przed planowanym terminem pierwszego z cyklu zgromadzeń, biorąc w szczególności pod uwagę okoliczność wcześniejszego organizowania zgromadzeń przez wnioskodawcę oraz cel cyklicznego organizowania zgromadzeń.

Wojewoda, jednocześnie z wydaniem decyzji w przedmiocie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń, udostępnia na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej informację o miejscu i terminach zgromadzeń organizowanych cyklicznie oraz informuje o wydaniu decyzji organ gminy, na terenie której ma się odbyć zgromadzenie cykliczne. Jeżeli wojewoda wydał zgodę na odbycie zgromadzenia cyklicznego w miejscu i czasie, w których miało się odbyć inne zgromadzenie, organ gminy, w ciągu 24 godzin od otrzymania tej informacji, wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia. W przypadku niewykonania przez organ gminy tego obowiązku, wojewoda wydaje niezwłocznie zarządzenie zastępcze o zakazie zgromadzenia.

Wojewoda wydaje decyzję o cofnięciu zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń:

  1. na wniosek organizatora;
  2. jeżeli co najmniej dwukrotnie, w terminach określonych w terminarzu ich organizacji zgromadzenia te nie zostały zorganizowane, chyba, że zgromadzenie nie mogło zostać zorganizowane z przyczyn niezależnych od organizatora.

Po wydaniu decyzji o zgodzie na cykliczne organizowanie zgromadzeń - organizator zgromadzenia cyklicznego podejmuje czynności jak przy Zawiadomieniu o zamiarze organizacji zgromadzenia publicznego.

Informacje dotyczące zgromadzeń cyklicznych ze strony Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego - odsyłacz.


Opis:

Zgromadzenie cykliczne

Kategoria sprawy:

SO – Zgromadzenia

Wydział:

Wydział Spraw Obywatelskich

Numer karty

SO.8/DP
Tagi: zgromadzenie
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćDamian Cichorz
Data wytworzenia informacji2020-07-28 09:02:16
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-28 09:02:16
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuAlicja Banach28-07-2020 09:02:16