Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Zmiana lokalu wyborczego

Zmiana lokalu wyborczego

ZMIANA LOKALU WYBORCZEGO  - USŁUGA DEDYKOWANA DLA OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

W zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, wyborcę, któremu przysługuje prawo wybierania, ujmuje się w spisie wyborców sporządzanym w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania, w którym dana osoba jest ujęta z urzędu lub na wniosek.

Wyborca z niepełnosprawnością ma prawo głosowania w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej, w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Informacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych dostępna jest w obwieszczeniu Prezydenta Miasta Gliwice o numerach i granicach obwodów głosowania – zobacz, klikając w link: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12-09-2023 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. (pdf - nowe okno)

Każdy wyborca, w tym wyborca niepełnosprawny, może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym także w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu należy złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania.

Wniosek o zmianę miejsca głosowania, może zostać złożony na piśmie utrwalonym w postaci:

  • papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem do urzędu gminy właściwego ze względu na adres przebywania w dniu wyborów;
  • elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie, klikając w link:
Usługa dostępna na platformie GOV.PL od dnia 1 września 2023 r.Zmiana miejsca głosowania

We wniosku o zmianę miejsca głosowania (zmianę lokalu wyborczego) podaje się:

  • nazwisko,
  • imię (imiona),
  • obywatelstwo,
  • numer ewidencyjny PESEL,
  • adres lokalu OKW dostosowanego do potrzeb wyborców z niepełnosprawnością.

Uwaga!

Złożenie wniosku o zmianę miejsca głosowania (zmianę lokalu wyborczego) skutkuje ujęciem wyborcy w spisie wyborców w obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb wyborców z niepełnosprawnością i skreśleniem ze spisu wyborców w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania.

WNIOSEK O ZMIANĘ MIEJSCA GŁOSOWANIA (PDF - nowe okno)

Wniosek o zmianę miejsca głosowania (zmianę lokalu wyborczego) sporządzony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej składa się w Sali Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich - parter budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach - wejście od ulicy Prymasa Wyszyńskiego od dnia 1 września (piątek) do dnia 12 października (czwartek) w następujących godzinach:
poniedziałek, wtorek, środa od godz. 8:00 do 16:00

czwartek od godz. 8:00 do godz. 17:00
piątek od godz. 8:00 do godz. 15.00

Informacje telefoniczne w tej sprawie – Sala Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich: (32) 239 12 46, (32) 239 12 25, (32) 239 12 03, (32) 239 13 40, (32) 239 13 44 lub (32) 239 13 45.

POWIĄZANE USŁUGI:

Zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów

Ujęcie w stałym obwodzie głosowania obywatela polskiego

Głosowanie przez pełnomocnika

Głosowanie korespondencyjne

Bezpieczeństwo danych osobowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy) – informacja szczegółowa o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy)

 

 

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćDominika Stroka
Data wytworzenia informacji2023-09-25 11:30:46
Informację wprowadził do BIPDominika Stroka
Data udostępnienia informacji w BIP2023-09-25 11:30:46
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiana tytułu dokumentuDominika Stroka25-09-2023 12:23:58
2Zmiana tytułu dokumentuDominika Stroka25-09-2023 12:03:57
3edycjaDominika Stroka25-09-2023 11:55:33
4aktualizacjaDominika Stroka25-09-2023 11:53:35
5Zmiana statusu dokumentuDominika Stroka25-09-2023 11:53:35
6Zmiana tytułu dokumentuDominika Stroka25-09-2023 11:35:02
7edycjaDominika Stroka25-09-2023 11:35:02
8Utworzenie dokumentuDominika Stroka25-09-2023 11:30:46