Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Zmiana miejsca głosowania

Zmiana miejsca głosowania

ZMIANA MIEJSCA GŁOSOWANIA

W zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, wyborcę, któremu przysługuje prawo wybierania, ujmuje się w spisie wyborców sporządzanym w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania, w którym dana osoba jest ujęta z urzędu lub na wniosek.

Wyborca może zmienić miejsce głosowania, jeżeli złoży pisemny wniosek w tej sprawie.

Wniosek o zmianę miejsca głosowania, może zostać złożony na piśmie utrwalonym w postaci:

  • papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem do urzędu gminy właściwego ze względu na adres przebywania w dniu wyborów;
  • elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie, klikając w link:
Usługa dostępna na platformie GOV.PL od dnia 1 września 2023 r.Zmiana miejsca głosowania

We wniosku o zmianę miejsca głosowania podaje się:

• nazwisko,

• imię (imiona),

• obywatelstwo,

• numer ewidencyjny PESEL,

• adres przebywania w dniu wyborów.

Uwaga!

Złożenie wniosku o zmianę miejsca głosowania skutkuje ujęciem wyborcy w spisie wyborców  w obwodzie głosowania właściwym dla adresu przebywania i skreśleniem ze spisu wyborców w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania.

WNIOSEK O ZMIANĘ MIEJSCA GŁOSOWANIA (PDF - nowe okno)

Wniosek o zmianę miejsca głosowania sporządzony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej składa się w Sali Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich - parter budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach - wejście od ulicy Prymasa Wyszyńskiego od dnia 1 września (piątek) do dnia 12 października (czwartek) w następujących godzinach:

poniedziałek, wtorek, środa od godz. 8:00 do 16:00

czwartek od godz. 8:00 do godz. 17:00

piątek od godz. 8:00 do godz. 15.00

Informacje telefoniczne w tej sprawie – Sala Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich: (32) 239 12 46, (32) 239 12 25, (32) 239 12 03, (32) 239 13 40, (32) 239 13 44 lub (32) 239 13 45.

POWIĄZANE USŁUGI:

Zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów

Ujęcie w stałym obwodzie głosowania obywatela polskiego

Głosowanie przez pełnomocnika

Głosowanie korespondencyjne

Bezpieczeństwo danych osobowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy) – informacja szczegółowa o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy)

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćDamian Cichorz
Data wytworzenia informacji2023-08-10 11:43:24
Informację wprowadził do BIPPaweł Wesołowski
Data udostępnienia informacji w BIP2023-08-10 11:43:24
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiana tytułu dokumentuDominika Stroka31-08-2023 09:07:15
2Zmiana opisu dokumentuPaweł Wesołowski11-08-2023 11:08:18
3Zmiana statusu dokumentuPaweł Wesołowski10-08-2023 13:38:50
4aktualizacjaPaweł Wesołowski10-08-2023 13:09:32
5Utworzenie dokumentuPaweł Wesołowski10-08-2023 11:43:24