Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Zdrowie i Sprawy Społeczne / Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Kontakt z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
Adres: Urzęd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, pokój 208
tel. 32 239-12-95, e-mail: gkrpa@um.gliwice.pl

Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy:

 1. Inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
 2. Udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 3. Przeprowadzanie przez upoważnionych członków Komisji kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
 4. Opiniowanie wniosków dotyczących wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miasta Gliwice,
 5. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego wobec osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny oraz systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

Podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu następuje na wniosek. Wniosek może złożyć: członek, członek rodziny, krewny, sąsiad, lub instytucja (zakład pracy, Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, Straż Miejska, kuratorzy sądowi). Szczegółowy opis sposobu załatwienia sprawy oraz formularz wniosku znajduje się w Wirtualnym Biurze Obsługi.


Planowane w 2023 roku terminy posiedzeń
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zwanej GKRPA)
w sprawie opiniowania wniosków o udzielenie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Gliwice

Uwaga:
Przedmiotowy wniosek (wraz z wymaganym kompletem dokumentów) powinien zostać dostarczony do Urzędu Miejskiego w Gliwicach na minimum 2 dni przed datą posiedzenia GKRPA (poniżej wyznaczoną w danym miesiącu), w celu jego weryfikacji z zapisami prawa lokalnego. Wniosek złożony po ww. terminie będzie rozpatrywany na następnym posiedzeniu Komisji (czyli w następnym miesiącu).

 • 18 Stycznia 2023 r.,
 • 15 Lutego 2023 r.,
 • 15 Marca 2023 r.,
 • 12 Kwietnia 2023 r.,
 • 17 Maja 2023 r.,
 • 14 Czerwca 2023 r.,
 • 12 Lipca 2023 r.,
 • 9 Sierpnia 2023 r.,
 • 13 Września 2023 r.,
 • 11 Października 2023 r.,
 • 15 Listopada 2023 r.,
 • 13 Grudnia 2023 r.

Dokumenty:

Ogólny schemat procedury kontroli związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAleksandra Głowacka
Data wytworzenia informacji2020-09-16 08:05:13
Informację wprowadził do BIPKatarzyna Grabińska
Data udostępnienia informacji w BIP2020-09-16 08:05:39
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiany w dokumencieDorota Poczęta-Budzioch08-10-2020 09:03:24
2Zmiana statusu dokumentuKatarzyna Grabińska16-09-2020 08:05:39
3Utworzenie dokumentuKatarzyna Grabińska16-09-2020 08:05:13