Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne
Karty informacyjne
formularz wyszukiwania

Zwolnienie i ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

Instrukcja - wypełniania deklaracji obowiązujących od 1.07.2019 dotyczących podatku od nieruchomości

  Instrukcja - wypełniania deklaracji obowiązujących od 1.07.2019 dotyczących podatku od nieruchomości

Druki Aktualne Wydziału Podatków i Opłat 2024

Podatek od nieruchomości IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - formularz interaktywny ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o pr...

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Zaliczenie lub zwrot nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

Zaliczenie wpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych

Podatek rolny - osoby prawne

Podatek rolny - osoby fizyczne

Podatek od środków transportu

Podatek od nieruchomości - osoby prawne

Druki Archiwalne Wydziału Podatków i Opłat

Druki na 2023 rok: Podatek od nieruchomości   IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - formularz interaktywny ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościa...

Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne

Podatek leśny - osoby prawne

Podatek leśny - osoby fizyczne