Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer R/01325/2012
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierzat oraz roslin
Nazwa dokumentu Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów
Wnioskodawca Spółdzielnia Mieszkaniowa ADS SOŚNICA , ul. POGODNA 21 , GLIWICE
Zakres przedmiotowy - opis dokumentu Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew
Obszar, którego dokument dotyczy Gliwice, ul. Przyszłości 48-50
Znak sprawy SR.6131.539.2012
Dokument wytworzył wnioskodawca
Data dokumentu 2012-09-13
Dokument zatwierdził Z-ca Prezesa Zarządu oraz Członek Zarządu
Data zatwierdzenia 2012-09-13
Miejsce przechowywania Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, Wydział Środowiska, pok. 337, tel. 32 2385445, 32 2391136, e-mail: sr@um.gliwice.pl
Adres elektroniczny zawierajcy adres do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak
Numery kart innych dokumentow w sprawie R/01326/2012 - Decyzja zezwalająca na wycinkę 3 szt. drzew i odmowa na wycinke 1 szt. drzewa
Data zamieszczenia w wykazie 2012-09-13
Zastrzezenia dotyczace udostepnienia
Uwagi
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji