Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer R/01391/2012
Rodzaj dokumentu postanowienia
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Postanowienie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
Wnioskodawca Intytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników , ul. M. SKłODOWSKIEJ - CURIE 55 , TORUń
Zakres przedmiotowy - opis dokumentu Modernizacja, przebudowa i doposażenie laboratoriów w specjalistyczną aparaturę badawczą Oddziału Farb i Tworzyw w Gliwicach Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Obszar, którego dokument dotyczy Gliwice, ul. Chorzowska 50a, dz. nr 187 i 188, obr. Kolej
Znak sprawy ŚR.6220.1.32.2012
Dokument wytworzył Anna Socha
Data dokumentu 2012-10-25
Dokument zatwierdził Agnieszka Setnik
Data zatwierdzenia 2012-10-25
Miejsce przechowywania Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, Wydział Środowiska, pok. 326, tel. 32 2385445, 32 2391136, e-mail: sr@um.gliwice.pl
Adres elektroniczny zawierajcy adres do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak
Numery kart innych dokumentow w sprawie R/01082/2012 - Modernizacja, przebudowa i doposażenie laboratoriów w specjalistyczną aparaturę badawczą Oddziału Farb i Tworzyw w Gliwicach Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Data zamieszczenia w wykazie 2012-10-25
Zastrzezenia dotyczace udostepnienia
Uwagi
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji