Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer R/01409/2012
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierzat oraz roslin
Nazwa dokumentu Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów
Wnioskodawca InwestDom - Gliwice Sp.z o.o. Wiceprezes Zarządu Joanna Rolecka-Lewicka , ul. MARKSA 11 , GLIWICE
Zakres przedmiotowy - opis dokumentu Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzewa
Obszar, którego dokument dotyczy Gliwice, ul. Gałczyńskiego 6-8
Znak sprawy SR.6131.625.2012
Dokument wytworzył wnioskodawca
Data dokumentu 2012-10-09
Dokument zatwierdził wnioskodawca
Data zatwierdzenia 2012-10-09
Miejsce przechowywania Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, Wydział Środowiska, pok. 337, tel. 32 2385445, 32 2391136, e-mail: sr@um.gliwice.pl
Adres elektroniczny zawierajcy adres do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak
Numery kart innych dokumentow w sprawie R/01410/2012 - Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa
Data zamieszczenia w wykazie 2012-10-09
Zastrzezenia dotyczace udostepnienia
Uwagi
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji