Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer R/01430/2012
Rodzaj dokumentu polityki, strategie, plany lub programy
Temat dokumentu planowanie przestrzenne
Nazwa dokumentu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Wnioskodawca Prezydent Miasta Gliwice , ul. ZWYCIĘSTWA 21 , GLIWICE
Zakres przedmiotowy - opis dokumentu miejscowy plan zagosodarowania przestrzennego miasta Gliwice wraz z podsumowaniem
Obszar, którego dokument dotyczy m. p. z. p. miasta Gliwice dla obszaru położonego w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Podstrefie Gliwice – pomiędzy Aleją Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Wyczółkowskiego i ul. Starogliwicką
Znak sprawy PP-7322/12/10
Dokument wytworzył
Data dokumentu 2012-10-25
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia 2012-11-08
Miejsce przechowywania Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, Wydział Planowania Przestrzennego, pok. 506, tel. 32 2385400, 32 2391215, e-mail: pp@um.gliwice.pl
Adres elektroniczny zawierajcy adres do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak
Numery kart innych dokumentow w sprawie nie dotyczy
Data zamieszczenia w wykazie 2012-11-08
Zastrzezenia dotyczace udostepnienia w godzinach pracy UM
Uwagi
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji