Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer R/01434/2012
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę/rozbudowę/nadbudowę
Wnioskodawca SIAP Sp. z o.o. , ul. PSZCZYŃSKA 206 , GLIWICE
Zakres przedmiotowy - opis dokumentu Posadowienie zbiorników elektrolitu wraz z obudową ww. urządzeń technologicznych - dobudowa do istniejącej hali produkcyjnej na działce nr 117, obręb Nowe Gliwice na płd. od ul. Dojazdowej w Gliwicach
Obszar, którego dokument dotyczy G-ce na płd. od ul. Dojazdowej w Gliwicach - dz. nr 117, obręb Nowe Gliwice
Znak sprawy AB-7353/1702/2012
Dokument wytworzył inspektor Wydziału AB- Jolanta Kowalczewska
Data dokumentu 2010-12-10
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia 2010-12-10
Miejsce przechowywania Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, Wydział Architektury i Budownictwa, pok. 520, tel. 32 2391237, 32 2385464, e-mail: ab@um.gliwice.pl
Adres elektroniczny zawierajcy adres do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak
Numery kart innych dokumentow w sprawie nie dotyczy
Data zamieszczenia w wykazie 2010-12-10
Zastrzezenia dotyczace udostepnienia
Uwagi
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji