Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer R/01451/2012
Rodzaj dokumentu raporty o oddzialywaniu przedsięwzięcia na œrodowisko
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Raport o oddziaływaniu przedsięwziecia na środowisko
Wnioskodawca PTH Technika Sp. z o.o. , ul. POEZJI 16 , GLIWICE
Zakres przedmiotowy - opis dokumentu Zakład przetwarzania oraz zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Gliwicach, przy ul. Mechaników 15, na działce 202, obręb Kuźnica
Obszar, którego dokument dotyczy Gliwice, działka 202, obręb Kuźnica
Znak sprawy ŚR.6220.1.42.2012
Dokument wytworzył WASKO S.A., ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice
Data dokumentu 2012-11-30
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia 2012-11-12
Miejsce przechowywania Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, Wydział Środowiska, pok. 326, tel. 32 2385445, 32 2391136, e-mail: sr@um.gliwice.pl
Adres elektroniczny zawierajcy adres do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak
Numery kart innych dokumentow w sprawie R/01450/2012 - Zakład przetwarzania oraz zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Gliwicach, przy ul. Mechaników 15, na działce 202, obręb Kuźnica
Data zamieszczenia w wykazie 2012-11-12
Zastrzezenia dotyczace udostepnienia
Uwagi
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji