Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer R/01464/2012
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi
Nazwa dokumentu Zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Wnioskodawca Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach , ul. GÓRY CHEŁMSKIEJ 15 , GLIWICE
Zakres przedmiotowy - opis dokumentu wytwarzanie odpadów
Obszar, którego dokument dotyczy ul. GÓRY CHEŁMSKIEJ 15 , GLIWICE
Znak sprawy SR.6230.23.2012
Dokument wytworzył Ewa Duda-Jordan
Data dokumentu 2012-10-30
Dokument zatwierdził Naczelnik Wydziału - Agnieszka Setnik
Data zatwierdzenia 2012-10-30
Miejsce przechowywania Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, Wydział Środowiska, pok. 332, tel. 32 2385445, 32 2391136, e-mail: sr@um.gliwice.pl
Adres elektroniczny zawierajcy adres do dokumentu sr@um.gliwice.pl
Czy dokument jest ostateczny tak
Numery kart innych dokumentow w sprawie R/01463/2012 - wytwarzanie odpadów
Data zamieszczenia w wykazie 2012-10-30
Zastrzezenia dotyczace udostepnienia
Uwagi
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji