Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer R/01468/2012
Rodzaj dokumentu inne dokumenty
Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi
Nazwa dokumentu Informacja o wytwarzanych odpadach niebezpiecznych
Wnioskodawca Dentaris Piotr Malara , ul. JANA III SOBIESKIEGO 12 1, GLIWICE
Zakres przedmiotowy - opis dokumentu wytwarzanie odpadów
Obszar, którego dokument dotyczy ul. JANA III SOBIESKIEGO 12 1, GLIWICE
Znak sprawy SR.6232.107.2012
Dokument wytworzył wnioskodawca
Data dokumentu 2012-10-30
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia 2012-10-30
Miejsce przechowywania Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, Wydział Środowiska, pok. 332, tel. 32 2385445, 32 2391136, e-mail: sr@um.gliwice.pl
Adres elektroniczny zawierajcy adres do dokumentu sr@um.gliwice.pl
Czy dokument jest ostateczny tak
Numery kart innych dokumentow w sprawie nie dotyczy
Data zamieszczenia w wykazie 2012-10-30
Zastrzezenia dotyczace udostepnienia
Uwagi
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji