Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer R/01504/2012
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierzat oraz roslin
Nazwa dokumentu Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów
Wnioskodawca Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Politechnice Śląskiej , ul. JASNA 8 , GLIWICE
Zakres przedmiotowy - opis dokumentu Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew
Obszar, którego dokument dotyczy Gliwice, ul. Konarskiego (dz. nr 1239, obr. Stare Miasto)
Znak sprawy SR.6131.684.2012
Dokument wytworzył Specjalista Irena Kielar
Data dokumentu 2012-11-15
Dokument zatwierdził Zastępca Naczelnika Wydziału Środowiska Halina Antosz
Data zatwierdzenia 2012-11-15
Miejsce przechowywania Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, Wydział Środowiska, pok. 337, tel. 32 2385445, 32 2391136, e-mail: sr@um.gliwice.pl
Adres elektroniczny zawierajcy adres do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak
Numery kart innych dokumentow w sprawie R/01503/2012 - Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew
Data zamieszczenia w wykazie 2012-11-15
Zastrzezenia dotyczace udostepnienia
Uwagi
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji