Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer R/01570/2012
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę/rozbudowę/nadbudowę
Wnioskodawca Muller - Die lila Logistik Polska Sp. z o. o. , ul. ZYGMUNTOWSKA 90 , GLIWICE
Zakres przedmiotowy - opis dokumentu pozw. na budowę budowę: 1. hali logistyczno-magazynowej, 2. budynku biurowo-socjalnego, 3. portierni i wiaty na butle gazowe, 4. infrastruktury towarzyszącej
Obszar, którego dokument dotyczy Gliwice, ul. Zygmuntowska dz. nr 739, 745, 746, 748, 750, 1009, 1010 i 1011 (obręb Przyszówka)
Znak sprawy AB.6740.1006.2012 dec. Nr 1616/2012
Dokument wytworzył Małgorzata Raj
Data dokumentu 2012-11-23
Dokument zatwierdził Prezydent Miasta Gliwice
Data zatwierdzenia 2012-11-23
Miejsce przechowywania Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, Wydział Architektury i Budownictwa, pok. 522, tel. 32 2391237, 32 2385464, e-mail: ab@um.gliwice.pl
Adres elektroniczny zawierajcy adres do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny Decyzja nieostateczna
Numery kart innych dokumentow w sprawie R/00937/2012 - budowa hali logistyczno-magazynowej wraz z budynkiem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą
Data zamieszczenia w wykazie 2012-11-23
Zastrzezenia dotyczace udostepnienia zapoznanie się z aktami sprawy na odrębny wniosek
Uwagi zmiana numeracji pokoji obecnie pok. 543
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji