Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer R/01571/2012
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę/rozbudowę/nadbudowę
Wnioskodawca KALMET S.A. , ul. GAUDIEGO 3 , GLIWICE
Zakres przedmiotowy - opis dokumentu dot.zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego: budowy hali produkcyjno-magazynowej z dwoma budynkami socjalnymi i zagospodarowaniem terenu wraz z infrastrukturą techniczną - do projektu zatwierdzonego dec. Nr AB-7353/189/10
Obszar, którego dokument dotyczy Gliwice, ul. Gaudiego 3
Znak sprawy AB.6740.1575.2012
Dokument wytworzył wnioskodawca
Data dokumentu 2012-11-07
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia 2012-11-07
Miejsce przechowywania Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, Wydział Architektury i Budownictwa, pok. 522, tel. 32 2391237, 32 2385464, e-mail: ab@um.gliwice.pl
Adres elektroniczny zawierajcy adres do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak
Numery kart innych dokumentow w sprawie nie dotyczy
Data zamieszczenia w wykazie 2012-11-07
Zastrzezenia dotyczace udostepnienia zapoznanie się z aktami sprawy na odrębny wniosek
Uwagi
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji