Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer R/01584/2012
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierzat oraz roslin
Nazwa dokumentu Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów
Wnioskodawca Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Żwirki i Wigury , ul. ŻWIRKI I WIGURY 87a , GLIWCE
Zakres przedmiotowy - opis dokumentu Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew
Obszar, którego dokument dotyczy Gliwice, ul. Junaków 8
Znak sprawy SR.6131.705.2012
Dokument wytworzył Specjalista Irena Kielar
Data dokumentu 2012-11-28
Dokument zatwierdził Zastępca Naczelnika Wydziału Środowiska Halina Antosz
Data zatwierdzenia 2012-11-28
Miejsce przechowywania Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, Wydział Środowiska, pok. 337, tel. 32 2385445, 32 2391136, e-mail: sr@um.gliwice.pl
Adres elektroniczny zawierajcy adres do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak
Numery kart innych dokumentow w sprawie R/01583/2012 - Wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie drzew
Data zamieszczenia w wykazie 2012-11-28
Zastrzezenia dotyczace udostepnienia
Uwagi
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji