Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer R/01621/2012
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona wod
Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
Wnioskodawca INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH , ul. SOWIŃSKIEGO 5 , GLIWICE
Zakres przedmiotowy - opis dokumentu wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji innego podmiotu
Obszar, którego dokument dotyczy Gliwice, ul. Sowińskiego 5
Znak sprawy ŚR.6341.46.2012
Dokument wytworzył Izabela Skowronek
Data dokumentu 2012-12-12
Dokument zatwierdził Agnieszka Setnik
Data zatwierdzenia 2012-12-13
Miejsce przechowywania Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, Wydział Środowiska, pok. 326, tel. 32 2385445, 32 2391136, e-mail: sr@um.gliwice.pl
Adres elektroniczny zawierajcy adres do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak
Numery kart innych dokumentow w sprawie R/01460/2012 - Wprowadzanie ścieków przmysłowych do kanalizacji PWiK
Data zamieszczenia w wykazie 2012-12-13
Zastrzezenia dotyczace udostepnienia
Uwagi
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji