Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer R/01622/2012
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu -
Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę/rozbudowę/nadbudowę
Wnioskodawca Goodman Sp. z o.o. , ul. ZŁOTA 59 , WARSZAWA
Zakres przedmiotowy - opis dokumentu budowa hali centrum logistycznego z portiernią, pompownią i zb. wody pożarowej, stacją redukcyjno-pomiarową, zjazdami, układem dróg i parkingów, zb. redukc. wód deszcz., sieci infrastruktury technicznej
Obszar, którego dokument dotyczy ul. Eiffel__AP__a, dz. nr 1 i 358 obręb Niepaszyce Północ
Znak sprawy AB.6740.1691.2012r.
Dokument wytworzył Michał Kuś, ul. Spacerowa 47, 44-100 Gliwice
Data dokumentu 2012-11-30
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia 2012-12-13
Miejsce przechowywania Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, Wydział Architektury i Budownictwa, pok. 543, tel. 32 2391237, 32 2385464, e-mail: ab@um.gliwice.pl
Adres elektroniczny zawierajcy adres do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak
Numery kart innych dokumentow w sprawie nie dotyczy
Data zamieszczenia w wykazie 2012-12-13
Zastrzezenia dotyczace udostepnienia zapoznanie się z aktami sprawy na odrębny wniosek
Uwagi MR
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji