Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer B/00254/2010
Znak sprawy ŚR-7635/434/09
Nr decyzji ŚR-280/2010
Data wydania 2010-04-27
Zakres przedmiotowy Zmiana terminu dokonania nasadzeń zastępczych.
Lokalizacja Gliwice, ul. Racławicka
Wnioskodawca Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. SZCZĘŚĆ BOŻE 11 , ZABRZE
Miejsce przechowywania UM Gliwice, Wydz ŚR, pok. 372
Organ - adresat wniosku Prezydent Miasta Gliwice
Rodzaj -
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji