Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer B/00255/2010
Znak sprawy ŚR-7635/157/2010
Nr decyzji ŚR-286/2010
Data wydania 2010-05-04
Zakres przedmiotowy Odmowa dokonania wycinki 1 szt. drzewa oraz 12 m2 krzewów.
Lokalizacja Gliwice, ul. Plebiscytowa oraz ul. Mięknickiego
Wnioskodawca Wspólnota Mieszakniowa FENIKS ul. MIELĘCKIEGO 9 17, GLIWICE
Miejsce przechowywania UM Gliwice, Wydz ŚR, pok. 372
Organ - adresat wniosku Prezydent Miasta Gliwice
Rodzaj -
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji