Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer B/00364/2010
Znak sprawy ŚR-7635/665/09
Nr decyzji ŚR-422/2010
Data wydania 2010-07-01
Zakres przedmiotowy Zezwolenie na dokonanie wycinki 4 szt. drzew.
Lokalizacja Gliwice, ul. Gorkiego 1-3
Wnioskodawca Pełnomocnik Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Magdalena Cieśla ul. ZAWADZKIEGO 45 , GLIWICE
Miejsce przechowywania UM Gliwice, Wydz ŚR, pok. 372
Organ - adresat wniosku Prezydent Miasta Gliwice
Rodzaj -
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji