Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer B/00366/2010
Znak sprawy ŚR-7635/382/09
Nr decyzji ŚR-694/2009
Data wydania 2009-09-07
Zakres przedmiotowy Zezwolenie na dokonanie wycinki 1 szt. drzewa.
Lokalizacja Gliwice, ul. Zakątek Leśny 8-10
Wnioskodawca Wspólnota Mieszkaniowa Zakątek Leśny 8-10 ul. ZAKĄTEK LEŚNY 8-10 , GLIWICE
Miejsce przechowywania UM Gliwice, Wydz ŚR, pok. 372
Organ - adresat wniosku Prezydent Miasta Gliwice
Rodzaj -
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji