Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer B/00414/2010
Znak sprawy SR-6210/31/2010
Nr decyzji ŚR-505/2010
Data wydania 2010-08-12
Zakres przedmiotowy Pozwolenie wodnoprawne na korzystanie z wód - odprowadzanie poprzez rów odwadniający wód deszczowych wylotem nr 19 Potoku Rokitnickiego
Lokalizacja fragment ul. Żernickiej - w km 2+911 potoku
Wnioskodawca Profesjonalne Usługi Ekologiczne EKO-COMPLEKS ul. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 3 4, GLIWICE
Miejsce przechowywania UM Gliwice, Wydz ŚR, pok. 323
Organ - adresat wniosku Prezydent Miasta Gliwice
Rodzaj -
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji