Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer B/00446/2010
Znak sprawy ŚR-6210/37/2010
Nr decyzji ŚR-546/2010
Data wydania 2010-09-03
Zakres przedmiotowy Pozwolenie wodnoprawne na przekroczenie skanalizowanego cieku Ostropka linią kablową
Lokalizacja rejon ul. Dworcowej
Wnioskodawca P.P.H.U. ul. OLSZYNKI 14 , GLIWICE
Miejsce przechowywania UM Gliwice, Wydz ŚR, pok. 323
Organ - adresat wniosku Prezydent Miasta Gliwice
Rodzaj -
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji