Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer B/00470/2010
Znak sprawy ŚR-6210/35/2010
Nr decyzji ŚR-560/2010
Data wydania 2010-09-08
Zakres przedmiotowy Pozwolenie wodnoprawne na odwadnianie wyrobisk górniczych Rejonu Gliwice, wprowadzanie do rzeki Kłodnicy wylotem brzegowym kolektora wód kopalnianych, wód opadowych z terenu Nowe Gliwice
Lokalizacja Nowe Gliwice, Rejon Gliwice
Wnioskodawca Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Czeladzi ul. KOśCIUSZKI 9 , CZELADŹ
Miejsce przechowywania UM Gliwice, Wydz ŚR, pok. 323
Organ - adresat wniosku Prezydent Miasta Gliwice
Rodzaj -
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji