Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer B/00508/2010
Znak sprawy ŚR-7635/486/10
Nr decyzji ŚR-640/2010
Data wydania 2010-10-04
Zakres przedmiotowy zezwolenie na wycinke 1 szt. drzewa
Lokalizacja posesja szkoły ul. Kozielska 1
Wnioskodawca Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych ul. KOZIELSKA 1 , GLIWICE
Miejsce przechowywania UM Gliwice, Wydz ŚR, pok. 328
Organ - adresat wniosku Prezydent Miasta Gliwice
Rodzaj Decyzja ostateczna
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji