Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer B/00558/2010
Znak sprawy AB-7353/1071/2010
Nr decyzji AB-7353/1413/2010
Data wydania 2010-10-11
Zakres przedmiotowy Pozwo.na realizację zadania pn.__CU__Modernizacja stadionu im.Ernesta Pohla__AP__obejm.rozbudowę stadionu miejskiego w Zabrzu 9(wraz z jego przebudową)oraz budową 2-kondugn.parkingu podziemn.usługami towarzysz.niezbędną infrstr.tech.,zagospod.te
Lokalizacja Zabrze, ul. Franklina Delano Roosevelta
Wnioskodawca Gmina Miejska Zabrze ul. POWSTAńCóW ŚLąSKICH 5-7 , ZABRZE
Miejsce przechowywania UM Gliwice, Wydz.AB, pok. 518
Organ - adresat wniosku Prezydent Miasta Gliwice
Rodzaj -
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji