Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer B/00595/2010
Znak sprawy ŚR-6210/35/2010
Nr decyzji Postanowienie NR ŚR-58/2010
Data wydania 2010-11-04
Zakres przedmiotowy Wznowienie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - uznanie za stronę
Lokalizacja Nowe Gliwice
Wnioskodawca Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. ul. POLA 16 , GLIWICE
Miejsce przechowywania UM Gliwice, Wydz ŚR, pok. 323
Organ - adresat wniosku Prezydent Miasta Gliwice
Rodzaj -
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji