Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer B/00669/2010
Znak sprawy ŚR-7635/618/10
Nr decyzji ŚR-827/2010
Data wydania 2010-12-02
Zakres przedmiotowy zezwolenie na wycinkę 6 szt. drzew
Lokalizacja pomiędzy rzeką Kłodnicą a ul. Nadrzeczną
Wnioskodawca Urząd Miasta w Gliwicach Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych ul. ZWYCIĘSTWA 21 , GLIWICE
Miejsce przechowywania UM Gliwice, Wydz ŚR, pok. 328
Organ - adresat wniosku Prezydent Miasta Gliwice
Rodzaj -
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji