Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer C/00001/2007
Data sporządzenia 2007-05-28
Znak sprawy AU-7322/00034/04
Zakres przedmiotowy wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Łabędywraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Lokalizacja Dzielnica Łabędy
Organ przedkładający Prezydent Miasta Gliwice
Miejsce przechowywania UM Gliwice, Wydz PP, pok. 506
Organ zatwierdzający Prezydent Miasta Gliwice
Rodzaj Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania udostępnienie projektu planu i prognozy zgodnie z ogłoszeniem
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji