Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rejestry / Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie do roku 2011 - Polityka, strategia, plan lub program - projekty

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie do roku 2011 - Polityka, strategia, plan lub program - projekty


Numer Data sporządzenia Zakres przedmiotowy Lokalizacja Organ zatwierdzający
C/00012/2011 2011-06-29 przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwała RM nr V/66/2011) m.p.z.p. miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część „osiedla Żerniki” położoną po zachodniej stronie ul. Tarnogórskiej Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
C/00011/2011 2011-06-29 przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwała RM nr V/65/2011) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego „osiedle Czechowice”. Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
C/00010/2011 2011-05-17 Informacja o uzgodnieniu odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Obszarowego Programu Rewitalizacji Śródmieście Śródmieście Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
C/00009/2011 2011-04-19 Informacja o projekcie zmian w Obszarowym Programie Rewitalizacji Śródmieście Śródmieście Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
C/00008/2011 2011-04-04 Informacja o uzgodnieniu konieczności przeprowadzenia Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Strategii Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022 miasto Gliwice Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
C/00007/2011 2011-04-04 Informacja o uzgodnieniu odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Obszarowego Programu Rewitalizacji Śródmieście Śródmieście Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
C/00006/2011 2011-03-03 Informacja o projekcie zmian w Strategii Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022 miasto Gliwice Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
C/00005/2011 2011-03-03 Informacja o projekcie zmian w Obszarowym Programie Rewitalizacji Śródmieście Śródmieście Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
C/00004/2011 2011-02-15 Informacja o udostępnieniu do publicznego wglądu protokołu z dyskusji publicznej nad nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu położonego po północno-wschodniej m.p.z.p. miasta Gliwice dla terenu położonego po północno-wschodniej stronie ul. Pszczyńskiej w rejonie węzła ”Gliwice-Sośnica” Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
C/00003/2011 2011-01-20 przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszar położony w KSSE, Podstrefie Gliwice - pomiędzy Aleją Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Wyczółkowskiego i ul. Starogliwicką Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru