Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer C/00021/2010
Data sporządzenia 2010-04-09
Znak sprawy PP-7322/6/07
Zakres przedmiotowy opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach (w trybie art. 54)
Lokalizacja projekt m.p.z.p. miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Żerniki Zachód II
Organ przedkładający Prezydent Miasta Gliwice
Miejsce przechowywania UM Gliwice, Wydz PP, pok. 550
Organ zatwierdzający Prezydent Miasta Gliwice
Rodzaj Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji