Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer C/00037/2010
Data sporządzenia 2010-09-01
Znak sprawy AU-7322/11/02/PP
Zakres przedmiotowy Informacja o udostepnieniu do publicznego wglądu protokołu z dyskusji publicznej nad projektem m.p.z.p. miasta Gliwice dla terenów położonych wzdłuż południowo-zachodniej obwodnicy miasta oraz autostrady A4
Lokalizacja m.p.z.p miasta Gliwice dla terenów związanych bezpośrednio z rozwojem układu komunikacyjnego.
Organ przedkładający Prezydent Miasta Gliwice
Miejsce przechowywania UM Gliwice, Wydz PP, pok. 506
Organ zatwierdzający Prezydent Miasta Gliwice
Rodzaj -
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania w godzinach pracy Urzędu
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji