Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer C/00041/2010
Data sporządzenia 2010-11-22
Znak sprawy PP-7322/1/10
Zakres przedmiotowy opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach (w trybie art. 54)
Lokalizacja projekt m.p.z.p. dla terenu położonego po północno-wschodniej stronie ul. Pszczyńskiej w rejonie węzła ”Gliwice-Sośnica”
Organ przedkładający Prezydent Miasta Gliwice
Miejsce przechowywania UM Gliwice, Wydz PP, pok. 511
Organ zatwierdzający Prezydent Miasta Gliwice
Rodzaj Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania udostępniania w godzinach pracy Urzędu
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji