Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer C/00007/2009
Data sporządzenia 2009-08-13
Znak sprawy PP-7322/3/08
Zakres przedmiotowy inf. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu i prognozy
Lokalizacja projekt. m.p.z.p. dla terenu połozonego pomiedzy ulicami Słowackiego i Dolnej Wsi
Organ przedkładający Prezydent Miasta Gliwice
Miejsce przechowywania UM Gliwice, Wydz PP, pok. 510
Organ zatwierdzający Prezydent Miasta Gliwice
Rodzaj Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania termin wyłożenia od 20 sierpnia do 9 września br. w godzinach okreslonych w ogłoszeniu
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji